Lịch tuần 17-2022 của BNCTU

Lịch tuần 17/2022 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2153
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

   
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH               Bình Phước, ngày 22 tháng 04 năm 2022
                        *                                                                                  
                           

                                                LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 17/2022
                                   (từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022)


THỨ HAI (ngày 25/04):
Sáng:
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP NV 1); Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung, khóa 2021-2023. Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: đến hết tuần.
Chiều:
- 15 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban TT – Tổ trưởng) chủ trì Họp tổ Kiểm tra, nắm tình hình 72. Nội dung: Thông qua dự thảo lịch kiểm tra và phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Kiểm tra. Thành phần: cùng dự Theo Quyết định số 72-QĐ/BNCTU, ngày 19/4/2022 của BNCTU, gồm: Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban – Tổ phó); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP NV 1); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (PTP NV 3); Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1). Địa điểm: tại phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 26/04):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2022. Nội dung: Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác nội chính.(Cùng dự Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV3). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban TT) dự Hội thảo “Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do Viện kiểm soát nhân dân tối cao tổ chức. (do Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm). Địa điểm: Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
- 07 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban) dự và chỉ đạo Diễn tập Khu vực Phòng thủ năm 2022 huyện Chơn Thành. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia đoàn Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở trên địa bàn tỉnh. (Theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). Địa điểm: Tại UBND huyện Lộc Ninh và các đơn vị có liên quan. Thời gian: đến hết tuần.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2022. Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 343 về Chương trình quốc phòng – an ninh và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 27/04):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 12/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”. (Cùng dự Đ/c Trần Ngọc Thanh - Phó Trưởng ban; Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng - Trưởng phòng NV 2; Đ/c Trần Thị Hồng Lê  - PTP NV 2. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3 ) tham gia Đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Bù Gia Mập ( Theo kế hoạch số 10/KH-HĐND-PC ngày 28/3/2022 của HĐND tỉnh). Địa điểm: tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban) dự buổi làm việc với Đoàn Công tác Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM (ngày 28/04):
Sáng:
- 08 giờ 00 đến 80 giờ 30: Họp Cấp ủy; Lãnh đạo Ban. Thành phần: Cấp ủy Chi bộ; Lãnh đạo Ban; Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 30: Sinh hoạt Chi bộ. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3 ) tham gia Đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường ( Theo kế hoạch số 10/KH-HĐND-PC ngày 28/3/2022 của HĐND tỉnh). Địa điểm: tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường .
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nội dung: Thông qua dự thảo Đề án đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2030. Địa điểm: Tại phòng họp C- Tỉnh uỷ.
- 14 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3 ) tham gia Đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tại Thanh tra tỉnh (Theo kế hoạch số 10/KH-HĐND-PC ngày 28/3/2022 của HĐND tỉnh). Địa điểm: tại trụ sơ Thanh tra tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 29/04):
- 08 giờ 00: Các đồng chí Lãnh đạo Ban dự hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban                 
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
             
               TRƯỞNG BAN
               
                        (Đã ký)
                     
                         
                       Nguyễn Minh Hợi                                              


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây