Lịch tuần 19/2024 của BNCTU

Lịch tuần 19/2024 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2389
Ngày ban hành 05/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/05/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                       Bình Phước, ngày  04 tháng  5 năm 2024
        *      


                           LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 19/2024
                         (từ ngày 06/05/2024 đến ngày 10/05/2024)
 
THỨ HAI (ngày 06/05/2024):
Sáng:
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Họp giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
+ Bước 1: Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Ban. Thành phần: Các đồng chí Cấp ủy Chi bộ; Lãnh đạo Ban, đ/c Chánh Văn phòng dự họp ghi biên bản.
+ Bước 2: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng .Thành phần: Các đ/c Lãnh đạo Ban; đ/c Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng NV.
+ Bước 3: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban. Thành phần: Các đ/c Lãnh đạo Ban; đ/c Chánh Văn phòng dự ghi biên bản.
+ Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt. Thành phần: Các đ/c Lãnh đạo Ban; đ/c Chánh Văn phòng, Trưởng, Phó các phòng NV.
+ Bước 5: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban. Thành phần: Các đ/c Lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng dự họp ghi biên bản.
- 09 giờ 00 đến 10 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: các đ/c Lãnh đạo Ban; Chánh Văn phòng; Trưởng, phó các phòng NV ; Đ/c  Bùi Thị Hoa (CV Văn phòng). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 10 giờ 00: Phòng nghiệp vụ 1 chủ trì đánh giá, xếp loại mức chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2023. Thành phần: Trưởng các phòng NV; Đ/c Chánh Văn phòng; Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 1).  Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban - Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 1283 ) làm việc với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 07/05):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban - Trưởng Đoàn Giám sát 06 của BCĐ PCTN,TC tỉnh) làm việc với Phó trưởng Đoàn và thư ký đoàn Giám sát 06 của BCĐ PCTN,TC tỉnh. Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Hoàng Ngọc Thành (CV Văn phòng); Đ/c Võ Văn Hiệp (CV phòng NV 2). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Điệp ( Chánh Văn phòng) dự họp đánh giá, xếp loại mức chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban - Trưởng Đoàn Giám sát 06 của BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì họp Đoàn Giám sát 06 của BCĐ PCTN,TC tỉnh. Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Hoàng Ngọc Thành (CV Văn phòng); Đ/c Võ Văn Hiệp (CV phòng NV 2). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ TƯ (ngày 08/05):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Hội nghị tổ chức quán triệt Kết luận số 63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và triển khai Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban - Tổ Trưởng) chủ trì họp Tổ Kiểm tra hiện trạng hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan. Thành phần: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( Phó Bí thư CB -TP NV 2); Hoàng Văn Bính (Chủ tịch Công đoàn – TP NV3); Đ/c Bùi Thị Điệp ( Chánh Văn phòng); Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( Trưởng ban Thanh tra nhân dân – PTP NV 3); Đ/c Nguyễn Thế Tân ( CV Văn phòng); Đ/c Trần Quốc Định ( Lái xe – Phụ trách sửa chữa nhỏ cơ quan).  Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban - Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 1283 ) làm việc với Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ NĂM (ngày 09/05):
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: cả ngày.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia học Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh ( đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: đến hết tuần.
THỨ SÁU (ngày 10/05):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Điệp ( Chi ủy viên ) chủ trì cùng toàn thể các đồng chí đảng viên còn lại dự Hội nghị trực tuyến tại Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Bùi Đức Thưởng (Chỉ huy Phó BCH Quân sự cơ quan) dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thanh phố Đồng Xoài, giai đoạn 2019-2024. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Nơi nhận:   
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban            
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
      TRƯỞNG BAN
       
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi
 


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban Nội chính"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây