Lịch tuần 20/2022 của BNCTU

Lịch tuần 20/2022 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2165
Ngày ban hành 15/05/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH            Bình Phước, ngày 13 tháng 05 năm 2022
                *                                                                                  
                           

                                            LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 20/2022
                                (từ ngày 14/05/2022 đến ngày 20/5/2022)THỨ BẢY (ngày 14/05):
                - 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ HAI (ngày 16/05):
Sáng:
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng Ban) dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Điạ điểm: Thanh tra tỉnh.
THỨ BA (ngày 17/05):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3 ) tham gia Tổ kiểm tra (Theo Quyết định số 90-QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). Địa điểm: Tại Thanh tra tỉnh.
- Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP NV 1); Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung, khóa 2021-2023. Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: đến hết tuần.
Chiều:
- 13 giờ 30: Các đồng chí Lãnh đạo Ban dự hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề và kết hợp khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
- 13 giờ 30: Các đồng chí đảng viên và công chức còn lại dự hội nghị nói chuyện chuyên đề và kết hợp khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) bằng hình thức onlie qua ứng dụng phần mềm Zoom.
THỨ TƯ (ngày 18/05):
Sáng:
- 08 giờ 00: Các đồng chí Lãnh đạo Ban dự hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bên vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Các đồng chí đảng viên và công chức còn lại dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bên vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức onlie qua ứng dụng phần mềm Zoom.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 15/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 19/05):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia Đoàn Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở trên địa bàn tỉnh. (Theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). Địa điểm: tại huyện Bù Gia Mập.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 15/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân ( TUV – Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị trực truyến giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 20/05):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh  (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân ( TUV – Phó Trưởng Ban TT) dự họp Ban pháp chế HĐND tỉnh để xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân . Địa điểm: Phòng họp B – trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban                
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
             
               TRƯỞNG BAN
               
                        (Đã ký)
                     
                         
                       Nguyễn Minh Hợi                                              

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây