Lịch tuần 24/2022 của BNCTU

Lịch tuần 24/2022 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2176
Ngày ban hành 12/06/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH          Bình Phước, ngày 10 tháng 06 năm 2022
                        *                                                                     


                             LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 24/2022
                            (từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/6/2022)THỨ HAI (ngày 13/06):
Sáng:
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) Tổ Trưởng tổ Kiểm tra, nắm tình hình 72 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập. Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, nắm tình hình đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập.Thành phần: cùng dự Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban – Tổ phó); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP NV 1); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (PTP NV 3); Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2); Đ/c Lê Thế Hoàng (CV phòng NV 1). Địa điểm: tại trụ sở Huyện ủy Bù Gia Mập.
THỨ BA (ngày 14/06):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) đi công tác tại Huyên Chơn Thành (Cùng đi Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3 ). Nội dung: Triển khai, quán triệt Chỉ thị 26 và Hướng dẫn 04. Địa điểm: tại Huyên ủy Chơn Thành.
THỨ TƯ (ngày 15/06):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) Tổ Trưởng tổ Kiểm tra, nắm tình hình 72 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp. Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, nắm tình hình đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp.Thành phần: cùng dự Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban – Tổ phó); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP NV 1); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (PTP NV 3); Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2); Đ/c Lê Thế Hoàng (CV phòng NV 1). Địa điểm: tại trụ sở Huyện ủy Bù Đốp.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) đi công tác tại Huyên Bù Đăng (Cùng đi Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3 ). Nội dung: Triển khai, quán triệt Chỉ thị 26 và Hướng dẫn 04. Địa điểm: tại Huyên ủy Bù Đăng.
THỨ NĂM (ngày 16/06):
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Họp các Tổ kiểm tra, giám sát đảng viên của Chi Bộ Ban Nội chính năm 2022. Thành phần: gồm các đồng chí Đ/c Bùi Thị Điệp (Chi ủy viên- TP NV 1 – Tổ trưởng); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( Chủ tịch CĐ – TP NV 2 – Tổ phó); Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3- Thành viên); Đ/c Bùi Thị Dung (Cv phòng NV 3- thư ký); Đ/c Võ Văn Hiệp ( CV phòng NV 3 – Thư ký); Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1 – Thư ký) và các Đ/c đảng viên được kiểm tra, giám sát Đ/c Bùi Đức Thưởng; Đ/c Trịnh Ngọc Anh; Đ/c Trần Thị Hồng Lê. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ SÁU (ngày 17/06):
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) - HĐND tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban ); Đ/c Trần Ngọc Thanh  (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan
THỨ BẢY (ngày 18/06):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) đi khám sức khỏe định kỳ đợt 01 năm 2022 tại Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Lưu ý:
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban                
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.

               TRƯỞNG BAN

                        (Đã ký)


                     Nguyễn Minh Hợi                               


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây