Lịch tuần 29/2023 của BNCTU

Lịch tuần 29/2023 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2351
Ngày ban hành 16/07/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                           Bình Phước, ngày 14 tháng 07 năm 2023
        *                                                                            
                           

                            LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 29/2023
                            (từ ngày 17/07/2023 đến ngày 21/07/2023)


THỨ HAI (ngày 17/07/2023):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) làm việc với Thường trực Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản.
- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức AN&QP đối tượng 3 khóa 78 năm 2023. Địa điểm: Tại cơ sở II/eBB736 (Ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Thời gian: đến ngày 25/7/2023.
- Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2) nghỉ phép năm 2023. Thời gian: đến hết ngày 28/7/2023.
Chiều:
- 14 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 18/07):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường A – Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) họp Đoàn giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.  
- 07 giờ 30: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia Đoàn giám sát cán bô, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại Huyện Lộc Ninh (Theo Thông báo 280/TB-MTTQ-BTT ngày 14/7/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh).
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) họp Tổ Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Thành phần cùng dự: Đ/c Bùi Đức Thưởng ( Phó Chỉ huy Trưởng BCHQS cơ quan). Địa điểm: tại Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 19/07):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia Đoàn giám sát cán bô, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại Thị xã Chơn Thành (Theo Thông báo 280/TB-MTTQ-BTT ngày 14/7/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh).
Chiều:
-14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) đi thăm, tặng quà người có công nhân dịp 76 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) tại huyện Hớn Quản. Thành phần cùng đi: Đ/c Nguyễn Thế Tân ( CV phòng NV 1).
THỨ NĂM(ngày 20/07:
Sáng:
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Họp cấp ủy, Lãnh đạo Ban. Thành phần: Cấp ủy chi bộ; Lãnh đạo Ban; Bùi Thị Dung (CV phòng NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Cơ quan UBKT tỉnh ủy
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) dự tiếp công dân định kỳ tháng 07/2023. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
- Đ/c Văn Tấn Tài ( CV phòng NV 2) tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên Tạp chí Nội chính. Địa điểm: Tại Hà Nội. Thời gian: đến hết ngày 21/7/2023.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2023. Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả rà soát việc giải quyết đơn đối với cán bộ, đảng viên. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội thảo góp ý Quy định của Bộ Chính trị về “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 21/07):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban              
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.

            TRƯỞNG BAN
         
                  (Đã ký)


         Nguyễn Minh Hợi                                


     TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                       Bình Phước, ngày 14 tháng 07 năm 2023
                *                                                                            
                           

                                                     LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 29/2023
                                                    (từ ngày 17/07/2023 đến ngày 21/07/2023)


THỨ HAI (ngày 17/07/2023):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) làm việc với Thường trực Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản.
- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức AN&QP đối tượng 3 khóa 78 năm 2023. Địa điểm: Tại cơ sở II/eBB736 (Ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Thời gian: đến ngày 25/7/2023.
- Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2) nghỉ phép năm 2023. Thời gian: đến hết ngày 28/7/2023.
Chiều:
- 14 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 18/07):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường A – Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) họp Đoàn giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.  
- 07 giờ 30: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia Đoàn giám sát cán bô, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại Huyện Lộc Ninh (Theo Thông báo 280/TB-MTTQ-BTT ngày 14/7/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh).
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) họp Tổ Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Thành phần cùng dự: Đ/c Bùi Đức Thưởng ( Phó Chỉ huy Trưởng BCHQS cơ quan). Địa điểm: tại Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 19/07):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia Đoàn giám sát cán bô, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại Thị xã Chơn Thành (Theo Thông báo 280/TB-MTTQ-BTT ngày 14/7/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh).
Chiều:
-14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) đi thăm, tặng quà người có công nhân dịp 76 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) tại huyện Hớn Quản. Thành phần cùng đi: Đ/c Nguyễn Thế Tân ( CV phòng NV 1).
THỨ NĂM(ngày 20/07:
Sáng:
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Họp cấp ủy, Lãnh đạo Ban. Thành phần: Cấp ủy chi bộ; Lãnh đạo Ban; Bùi Thị Dung (CV phòng NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Cơ quan UBKT tỉnh ủy
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) dự tiếp công dân định kỳ tháng 07/2023. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
- Đ/c Văn Tấn Tài ( CV phòng NV 2) tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên Tạp chí Nội chính. Địa điểm: Tại Hà Nội. Thời gian: đến hết ngày 21/7/2023.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2023. Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả rà soát việc giải quyết đơn đối với cán bộ, đảng viên. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội thảo góp ý Quy định của Bộ Chính trị về “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 21/07):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban              
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.

            TRƯỞNG BAN
         
                  (Đã ký)


         Nguyễn Minh Hợi                                

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban Nội chính"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây