Lịch tuần 37/2023 của BNCTU

Lịch tuần 37/2023 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2358
Ngày ban hành 10/09/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                           Bình Phước, ngày 08 tháng 09 năm 2023
        *


                            LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 37/2023
                            (từ ngày 11/09/2023 đến ngày 15/09/2023)


THỨ HAI (ngày 11/09):
Sáng:
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng ban) tham gia Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Địa điểm: Tại Huyện Hớn Quản.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia học Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh ( đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: đến hết ngày 12/9/2023.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2023; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 12/09):
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 13/09):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
-16 giờ 00:Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023. Nội dung: Đảng ủy Công an tỉnh thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B -Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM(ngày 14/09):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự tiếp công dân định kỳ tháng 09/2023 (Cùng dự Đ/c Hoàng Văn Bính – TP NV 3;Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) Phòng Nghiệp vụ 3 chuẩn bị nội dung).Địa điểm: Tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban);  Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) dự Hội nghị công bố kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 15/09):
Sáng:
- 08 giờ 00 : Họp báo cáo chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo lần thứ 6 (Phòng NV 2,3 chuẩn bị nội dung). Thành phần: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3); Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B-Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan.
Nơi nhận:
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban              
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
     TRƯỞNG BAN
         
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi

                                       

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây