Lịch tuần 42 /2023 của BNCTU

Lịch tuần 42 /2023 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2363
Ngày ban hành 15/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                           Bình Phước, ngày 13 tháng 10 năm 2023
        *


                            LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 42/2023
                            (từ ngày 14/10/2023 đến ngày 20/10/2023)


THỨ BẢY (ngày 14/10):
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia học Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh ( đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
THỨ HAI (ngày 16/10):
Sáng:
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 30: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan. Thành Phần: Lãnh đạo Ban; Chủ tịch CĐ; Trưởng các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1) . Nội dung: Báo cáo kết quả sơ kết thi đua chuyên đề. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( Phó Chủ tịch Công đoàn) dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Toàn thể các đồng chí đảng viên dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần thứ 5 năm 2023. tại Phòng họp BNCTU.
- 14 giờ 00: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( Phó Bí thư CB) dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ 5 năm 2023. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- 17 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng ban) dùng cơm thân mật nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Địa điểm: Trụ sở cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 17/10):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
- Các đồng chí nữ cơ quan đi khám sức khỏe tại TP Hồ Chí Minh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Bùi Đức Thưởng ( CV phòng NV 3) tham gia Đoàn giám sát tại Sở Tài nguyên và Mội trường tỉnh (Theo CV số 2408/MTTQ-BTT ngày 13/10/2023 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
- 17 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dùng cơm thân mật nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy . Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 18/10):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia học Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh ( đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2023 về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Ủy viên BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì nắm tình hình công tác PCTN,TC tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư TM&DL tỉnh. Thành phần cùng đi: Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2); Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3). Địa điểm: Tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư TM&DL tỉnh.
THỨ NĂM(ngày 19/10):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B-Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1) tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 37/2023. Địa điểm: Trường Chính trị tình. Thời gian: Đến hết ngày 22/10/2023.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ PCTN tỉnh) chủ trì nắm tình hình công tác PCTN,TC tại Đảng ủy Cục Hải quan. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Ủy viên BCĐ PCTN,TC tỉnh); Trưởng, phó phòng NV 2 ( Phòng NV 2 chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Cục Hải quan tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 20/10):
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) cùng BTV Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị. Nội dung: Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Tọa đàm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thành phần: Toàn thể Công đoàn viên. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Nơi nhận:                                                                      
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban              
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
      TRƯỞNG BAN
         
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi

                                       
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây