Lịch tuần 46/2023 của BNCTU

Lịch tuần 46/2023 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2367
Ngày ban hành 12/11/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/11/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

    TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                           Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2023
               *

 
                          LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 46/2023
                          (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023)


THỨ HAI (ngày 13/11):
Sáng:
- 08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) chủ trì họp Đoàn Kiểm tra số 05 của BCĐ PCTN,TC tỉnh. Nội dung: Thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ; lịch trình và đề cương kiểm tra. Thành phần cùng dự: Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng ban) họp Đoàn giám sát số 07 của BCĐ PCTN,TC tỉnh. Nội dung: Thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ; lịch trình và đề cương giám sát. Thành phần cùng dự: Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
-  09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng ban) họp Đoàn giám sát số 07 của BCĐ PCTN,TC tỉnh. Nội dung: Công bố Quyết đinh và Kế hoạch của Đoàn giám sát đối với các đơn vị được giám sát. Thành phần cùng dự: Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) chủ trì họp Đoàn Kiểm tra số 05 của BCĐ PCTN,TC tỉnh. Nội dung: Công bố Quyết đinh và Kế hoạch của Đoàn kiểm tra đối với các đơn vị được kiểm tra. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng ban); Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 14/11):
-  Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia học Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh ( đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian:Cả ngày.
THỨ TƯ (ngày 15/11):
-  Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM(ngày 16/11):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023. Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1) tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 37/2023. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: Đến hết ngày 19/11/2023.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 28/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) chủ trì nắm tình hình công tác nội chính và cải cách tư pháp tại thị ủy Bình Long. Thành phần cùng dự: Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV 1); Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1). Địa điểm: tại Thị ủy Bình Long.
THỨ SÁU (ngày 17/11):
Sáng:
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Trưởng Ban) tham dự Ngày hội cán bộ Mặt trận khu dân cư cấp tỉnh năm 2023. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 00: Các đồng chí Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2); Đ/c Hoàng Ngọc Thành ( CV phòng NV 2); Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1); Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3); Đ/c Võ Văn Hiệp ( CV phòng NV 3) Tham gia đồng diễn Dân vũ” tại Ngày hội cán bộ Mặt trận khu dân cư cấp tỉnh năm 2023. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
Chiều:
- 15 giờ 45: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 29/2023. Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 
Nơi nhận:
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban             
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
      TRƯỞNG BAN
         
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi

                                       


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây