Lịch tuần 52/2023 của BNCTU

Lịch tuần 52/2023 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2373
Ngày ban hành 24/12/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                           Bình Phước, ngày 22 tháng 12 năm 2023
        *
                                                                                                       
                                    LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 52/2023
                                   (từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023)


THỨ HAI (ngày 25/12):
- 07 giờ 30 đến 07 giờ 45: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Trưởng Ban)  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2023. Nội dung: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1259-QĐ/TU ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thời gian: Đến hết ngày 26/12/2023.
- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
THỨ BA (ngày 26/12):
Sáng:
- 07 giờ 00 đến 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Trưởng Ban)  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2023. Nội dung: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1259-QĐ/TU ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30 đến 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp chuyên đề. Nội dung: Công tác cán bộ, đảng viên. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 15: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Trưởng Ban) tiếp tục Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thời gian: Cả ngày.
- Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1) tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 37/2023. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: cả ngày.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 29. Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Bù Đăng.
THỨ TƯ (ngày 27/12):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) họp Ban chỉ đạo 35 tỉnh. Nội dung: Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng ban TT) Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khóa XII. Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
THỨ NĂM (ngày 28/12):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng ban TT) làm việc tại cơ quan.
-  08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy Chơn thành năm 2023. Địa điểm: Hội trường Thị ủy Chơn Thành.
THỨ SÁU (ngày 29/12):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 47/2023. Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1872-TB/TU ngày 20/12/2023 của Tỉnh ủy; (2) Công văn số 1580-CV/TU ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy.  Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1872-TB/TU ngày 20/12/2023 của Tỉnh ủy; (2) Công văn số 1580-CV/TU ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Bình Long lần thứ 27 ( mở rộng). Địa điểm: Hội trường Thị ủy Bình Long.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị giao  ban nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo quý IV/2023. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: 
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban              
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
      TRƯỞNG BAN
         
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi

                                       

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây