lich BDVTU tuan 03/2020

lich BDVTU tuan 03/2020

Số kí hiệu VB 656
Ngày ban hành 13/01/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
         BAN DÂN VẬN
                   *
                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
           Bình Phước, ngày 10 tháng 01 năm 2020 
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 03 (từ ngày 13/01/2019 đến ngày 17/01/2020)
-----
Chủ Nhật (12/01):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự chương trình thăm, chúc Tết Đồn biên phòng Phước Thiện, huyện Bù Đốp và thanh thiếu nhi tại trường PTCS Hưng Phước, huyện Bù Đốp theo chương trình của Ban Bí thư Trung Đoàn.Địa điểm:Tại Đồn biên phòng Phước Thiện và trường PTCS Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Xe Tỉnh Đoàn
Tối:
- 18 giờ 30’:Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Chương trình Tết sum vầy Xuân Canh Tý năm 2020.Địa điểm:Tại Công ty TNHH C&N Vina(Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, huyện Chơn Thành).Xe 93A-5969.(điều chỉnh)
Thứ hai (13/01):
Sáng:
- 08 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tiếp đoàn Ban Chấp hành Giáo hội Báp – Tít Việt Nam cùng Ban Đại diện tỉnh Bình Phước đến thăm chúc tết cơ quan. Địa điểm: Phòng VIP cơ quan UBMTTQVN tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban trực tiếp khách đến chúc Tết cơ quan.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Họp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 16 giờ 30’:Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự cơm tất niên, đối ngoại thân mật mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới thắng lợi.Địa điểm: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước.Xe 93A-5969.
- 17 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự cơm thân mật với ngành Thuế.Địa điểm: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.
Thứ ba (14/01):
Sáng:
 - 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trưởng đoàn đi thăm chúc tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo kế hoạch số 03 /KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh. Địa điểm: Thị xã Phước Long. Xe 93A-5969
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020.Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban trực tiếp khách đến chúc Tết cơ quan.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Bí thư Chi bộ dự triểm khai học tập, nghiên cứu chuyên đề 2020 về Chỉ thị 05-CT/TW và Hội nghị Tổng kết năm 2019. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Kối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. (bổ sung)
 - 07 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Đinh Ngọc Sinh – Phó Phòng Đoàn thể và các hội tham gia đoàn đi thăm chúc tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo kế hoạch số 03 /KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh. Đoàn số 12 tại đơn vị huyện Chơn Thành. Địa điểm: Tập trung tại Sở Tài chính lúc 06 giờ 00’ để cùng đi.(bổ sung)
Chiều:
- 15 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Dự họp tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban trực tiếp khách đến chúc Tết cơ quan.
- 15 giờ 20’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban thăm, tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.Địa điểm: Công ty TNHH SX Giày dép Grand Gain (Khu công nghiệp Đồng Xoài II).Xe 93A-2278.
Thứ tư (15/01):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 01 năm 2020.Địa điểm:Phòng họp Tỉnh uỷ.Xe 93A-5969
*Nội dung: (1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; kết quả ghi phiếu phân loại năm 2019 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.(2) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.(4) Đoàn giám sát 1655 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát về công tác chuẩn bị Đại hội đảng tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh (Đoàn giám sát 1655 (UBKT Tỉnh ủy) đã gửi dự thảo báo cáo kết quả giám sát đến các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy để lấy ý kiến; tại cuộc họp, chỉ báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đ/c UVBTV Tỉnh ủy đối với dự thảo báo cáo kết quả giám sát).(5) Ban Chỉ đạo 1513 về xây dựng và thực thi tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh: Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo qua phần mềm skype).(6) Tiểu ban văn kiện ĐHĐB tỉnh lần thứ XI thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo; thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X (Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo).
* Thường trực Tỉnh ủy phân công đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trực tiếp khách đến chúc Tết Tỉnh ủy (cả ngày).Địa điểm: Trụ sở Tỉnh uỷ. Xe 93A-5969
* Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch thăm và chúc Tết các đơn vị, các đối tượng chính sách, các hộ nghèo. (Bổ sung)
* Đoàn giám sát 1332 của UBKT Trung ương thôn qua kết quả giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước (Bổ sung) 
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự Hội nghị BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổng kết cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" năm 2019.Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh.Xe 93A-2278.
* Đ/c Đoàn Công Tứ - Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu (nếu có) cho lãnh đạo ban dự hội nghị.
- 08 giờ 00’:Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban tiếp Đoàn Ban trị sự GHPGVN tỉnh đến chúc tết cơ quan.Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Cán bộ trực phục vụ: Đ/c Lãnh đạo phòng và chuyên viên Tôn giáo, Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước.
- 09 giờ 30’:Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban tiếp Đoàn Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đến chúc tết cơ quan.Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Cán bộ trực phục vụ: Đ/c Lãnh đạo phòng và chuyên viên Tôn giáo, Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Họp Ban Thường trực. Địa điểm: Phòng họp cơ quan UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969
- 15h00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự làm việc với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020 (Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh).Địa điểm:Phòng họp C – Tỉnh uỷ.Xe 93A-5969.
*Nội dung:Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 2927-TB/TU ngày 09/7/2019 của Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân– Phó trưởng ban dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.Địa điểm:Hội trường Tỉnh uỷ.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ– Phó trưởng ban đi thăm chúc tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo kế hoạch số 03 /KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh (Đoàn thứ 14). Địa điểm: Tập trung tại Ban Tuyên giáoTỉnh ủy lúc 13 giờ 45’ để cùng đi. Xe 93A-2278.
Thứ năm (16/01):
       Sáng:
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam.Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban trực tiếp khách đến chúc Tết cơ quan.
- 11giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp cơm trưa đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Nhà khách tỉnh. Xe 93A-5969.
                   Chiều:
- 15 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự tiếp đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020 lãnh đạo tỉnh. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh. Xe 93A-5969.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự hội nghị tổng kết công tác hoạt động báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Địa điểm: Đài phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.Xe 93A-2278.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự hội nghị tổng kết công tác ngành Công thương năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.Địa điểm:Hội trường Sở Công thương.
- 17 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020 lãnh đạo tỉnh. Địa điểm: Khuôn viên trụ sở UBND tỉnh. Xe 93A-5969
- 19 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự chương trình ca nhạc Tết sẻ chia – Xuân Ấm áp và khai mạc hội chợ hoa xuân Tết Canh Tý năm 2020.Địa điểm:Khu đô thị the Gold city, Khu phố 2, P.Tiến Thành,TP.Đồng Xoài. Xe 93A-5969.
Thứ sáu (17/01):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu,đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác xã hội từ thiện.Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban trực tiếp khách đến chúc Tết cơ quan.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ bảy (18/01):
Sáng:
- 08 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban trao đổi tình hình giữa Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Phước và Uỷ ban hiệp hội Cựu Chiến binh tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.Địa điểm: Hội trường CCB tỉnh Bình Phước.Xe 93A-5969.
*Ghi chú: Phòng Đoàn thể và các hội chuẩn bị các điều kiện để phục vụ đón tiếp khách; 02 phòng chuyên môn cử cán bộ trực phục vụ lãnh đạo ban tiếp khách đến thăm chúc Tết cơ quan.   
 
T/L TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNGBùi Văn Dũng
    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây