lich BDVTU tuan 09

lich tuần BDVTU 09

Số kí hiệu VB 707
Ngày ban hành 24/02/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
         BAN DÂN VẬN
                   *
                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
           Bình Phước, ngày 24 tháng 02 năm 2020
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)
-----

Thứ hai (24/02):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì họp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan UBMTTQVN tỉnh.  
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc với lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Nội dung: Bàn thống nhất các nội dung công việc chuẩn bị tiếp Đoàn Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam về kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW.
* Thành phần cùng dự: Đồng chí Đinh Ngọc Sinh – Phó trưởng phòng, Đoàn Công Tứ - Chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội.
- 07giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 10 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Chủ tịch HĐTĐKT cơ quan chủ trì họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2020. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: Các đồng chí thành viên HĐTĐKT: Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng -Trưởng phòng Đoàn thể và các hội.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự dự buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo công việc chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh và Trưởng ban Tổ chức Đại hội phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh. Xe 93A-5969. (Hoãn)
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (25/02):
Sáng:
- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao đổi đầu giờ với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Xe 93A-5969.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Địa điểm: Hội trường B - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Xe 93A-5969.
Có Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 10/02/2020, chưa có Thư mời nhưng có lịch UBND tỉnh (Chủ tịch là thành viên Hội đồng phòng thủ).
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban,  Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (26/02):
Sáng:
- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao đổi đầu giờ với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh uỷ (đường Lê Duẩn). Xe 93A-5969.
Thành phần: Các đồng chí Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham gia đoàn công tác Bí thư Tỉnh ủy đi thăm Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, Bệnh viện tỉnh; thăm và làm việc với Sở Y tế nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020). Địa điểm: Sở Y tế tỉnh. Xe 93A-5969.
 Phương tiện: Các thành viên tham dự đoàn hạn chế sử dụng xe riêng, Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe phục vụ đoàn, đúng 08h10’ xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng banLý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 02/2020.Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí Đảng viên cơ quan.
- 16 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban chủ trì triển khai ngày pháp luật định kỳ tháng 02/2020. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Toàn thể CBCC, nhân viên cơ quan.
- 14 giờ 00’: Lãnh đạo ban phân công đồng chí Trần Đức Mậu - Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019. Địa điểm: Ban Dân tộc.
Thứ năm (27/02):
Sáng:
- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao đổi đầu giờ với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh uỷ (đường Lê Duẩn). Xe 93A-5969
Thành phần: Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh và trưởng các đoàn thể tỉnh.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản.Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Tân Khai, huyện Hớn quản. Xe 93A-5969
(theo Thông báo 3349 –TB/TU ngày 12/02/2020 của Tỉnh ủy)
* Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Anh Đào – Phó trưởng Phòng Đoàn thể và các hội.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng Ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên 03/2020. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo (1) Công tác cán bộ, (2) Báo cáo việc phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng Ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (28/02):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đồng chủ trì Hội nghị họp mặt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Xe 93A-5969
* Lãnh đạo Ban phân công lãnh đạo phòng Dân vận các cơ quan nhà nước cùng dự buổi họp mặt.  
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 – CT/TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.Địa điểm:Hội trường huyện Bù Đốp (Hội trường 350 chỗ). Xe 93A-2278
* Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước tham mưu chuẩn bị tài liệu (bài phát biểu nếu có) cho lãnh đạo ban dự hội nghị.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’:Các đồng chí Lãnh đạo banlàm việc tại trụ sở.
 
T/L.TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

                         Đã ký

  Bùi Văn Dũng
   
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây