lịch BDVTU tuần 21.2019

lich BDVTU tuàn 21.2019

Số kí hiệu VB 445
Ngày ban hành 19/05/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

     TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
           BAN DÂN VẬN
                      *
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
          Bình Phước, ngày 17 tháng 5  năm 2019 
   

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 21 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019)
BỔ SUNG
-----
Thứ bảy (18/5):
Sáng:
- 06 giờ 30': Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563-DL.2019 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức. Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, QL.14, P.Tân Bình, TP. Đồng Xoài. Xe 93A-5969
Thứ hai (20/5):
Sáng:
- 09 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban họp Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 7/2019. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ. Xe 93A-5969
- 07 giờ 30': Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
* Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, đại biểu Quốc hội đi họp Quốc hội kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV (Thời gian từ ngày 20/5/2019 đến 14/6/2019).
* Đồng chí BùiVăn Dũng – Trưởng phòng Đoàn thể và các hội nghỉ phép năm 2019 (Thời gian từ ngày 20/5/2019 đến 22/5/2019).
Chiều:
          - 13 giờ 30': Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
 Thứ ba (21/5):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Bù Đăng, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đăng. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tiếp công dân định kỳ. Địa điểm: tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.  
* Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban đi kiểm tra sức khoẻ(Tp. Hồ Chí Minh).Xe 93A-2278
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (22/5):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Bù Gia Mập, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập. Xe 93A-5969.
- 08 giờ 00': Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam và 60 năm thành lập ngành Khoa học & Công nghệ (1959 -2019). Địa điểm: Sảnh 2 tầng lửng, khách sạn BomBo. Xe 93A-2278.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, trưởng đoàn đi khảo sát, nghiên cứu công tác dân vận huyện Lộc Ninh. Địa điểm: huyện Lộc Ninh. Xe 93A-2278.
*Thành phần: Các đồng chí Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Ngưu Tấn Nhu – chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước (thư ký Đoàn), Đoàn Công Tứ – Chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban; Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (23/5):
       Sáng:
                             - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp với MTTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, triển khai bàn giải pháp xóa hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa Điểm: Phòng họp cơ quan.
          Thành phần: Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội, đồng chí Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước.
                   Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Hớn Quản. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30': Các đồng chí TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (24/5):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh. Địa điểm: Huyện Phú Riềng, thời gian cả ngày. Xe 93A-5969
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, trưởng đoàn đi khảo sát, nghiên cứu công tác dân vận tại Đảng uỷ công ty TN MTV cao su Lộc Ninh. Địa điểm: Công ty cao su Lộc Ninh. Xe 93A-2278.
*Thành phần: Các đồng chí Đoàn Công Tứ - Chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội, Lê Dũng Toàn – chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Phạm Minh Hùng - Chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội (Thư ký Đoàn).
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
 
  T/L. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

                             Đã ký


 Bùi Văn Dũng
 
   
                      

 
     TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
           BAN DÂN VẬN
                      *
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
          Bình Phước, ngày 17 tháng 5  năm 2019 
   

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 21 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019)
BỔ SUNG
-----
Thứ bảy (18/5):
Sáng:
- 06 giờ 30': Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563-DL.2019 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức. Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, QL.14, P.Tân Bình, TP. Đồng Xoài. Xe 93A-5969
Thứ hai (20/5):
Sáng:
- 09 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban họp Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 7/2019. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ. Xe 93A-5969
- 07 giờ 30': Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
* Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, đại biểu Quốc hội đi họp Quốc hội kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV (Thời gian từ ngày 20/5/2019 đến 14/6/2019).
* Đồng chí BùiVăn Dũng – Trưởng phòng Đoàn thể và các hội nghỉ phép năm 2019 (Thời gian từ ngày 20/5/2019 đến 22/5/2019).
Chiều:
          - 13 giờ 30': Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
 Thứ ba (21/5):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Bù Đăng, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đăng. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tiếp công dân định kỳ. Địa điểm: tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.  
* Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban đi kiểm tra sức khoẻ(Tp. Hồ Chí Minh).Xe 93A-2278
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (22/5):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Bù Gia Mập, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập. Xe 93A-5969.
- 08 giờ 00': Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam và 60 năm thành lập ngành Khoa học & Công nghệ (1959 -2019). Địa điểm: Sảnh 2 tầng lửng, khách sạn BomBo. Xe 93A-2278.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, trưởng đoàn đi khảo sát, nghiên cứu công tác dân vận huyện Lộc Ninh. Địa điểm: huyện Lộc Ninh. Xe 93A-2278.
*Thành phần: Các đồng chí Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Ngưu Tấn Nhu – chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước (thư ký Đoàn), Đoàn Công Tứ – Chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban; Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (23/5):
       Sáng:
                             - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp với MTTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, triển khai bàn giải pháp xóa hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa Điểm: Phòng họp cơ quan.
          Thành phần: Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội, đồng chí Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước.
                   Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Hớn Quản. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30': Các đồng chí TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (24/5):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh. Địa điểm: Huyện Phú Riềng, thời gian cả ngày. Xe 93A-5969
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, trưởng đoàn đi khảo sát, nghiên cứu công tác dân vận tại Đảng uỷ công ty TN MTV cao su Lộc Ninh. Địa điểm: Công ty cao su Lộc Ninh. Xe 93A-2278.
*Thành phần: Các đồng chí Đoàn Công Tứ - Chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội, Lê Dũng Toàn – chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Phạm Minh Hùng - Chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội (Thư ký Đoàn).
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
 
  T/L. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

                             Đã ký


 Bùi Văn Dũng
 
   
                      


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập166
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm158
  • Hôm nay18,924
  • Tháng hiện tại109,744
  • Tổng lượt truy cập4,470,524
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây