lịch BDVTU tuần 22.2019

lịch tuần 22.2019

Số kí hiệu VB 451
Ngày ban hành 27/05/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

     TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
           BAN DÂN VẬN
                      *
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
          Bình Phước, ngày 24 tháng 5  năm 2019 
   

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 22 (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)
-----
Chủ Nhật (26/5):
Sáng:
- 11h00: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn  đón tiếp Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi ăn trưa. Địa Điểm: tại Khách sạn Tân Phú, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-5969, Xe 93A-2278.  
Chiều:
- 14 giờ 00’: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn làm việc với Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Địa Điểm: Phòng họp cơ quan.
- Từ 15h00 – 17h00: Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đi tham quan Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng “Phú Riềng Đỏ”, Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài.
Tối:
- 18h00: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn tiếp Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi ăn tối. Địa Điểm: tại Khách sạn Tân Phú, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-5969, Xe 93A-2278.  
Thứ hai (27/5):
Sáng:
 - 06 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn tiếp Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi ăn sáng. Địa Điểm: tại Khách sạn Tân Phú, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-5969, Xe 93A-2278.
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Nguyễn Thị Anh Đào – Phó Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước dẫn Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đi tham quan và học tập kinh nghiệm tại thị xã Phước Long. Xe 93A-2278.
- 08 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Đinh Ngọc Sinh – Phó trưởng phòng Đoàn thể và các hội dự Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm và góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII. Địa điểm: Trụ sở chính Viettel Bình Phước.  
* Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV(Thời gian từ ngày 20/5/2019 đến 14/6/2019).
Chiều:
          - 14 giờ 00': Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban, Trưởng Đoàn kiểm tra Quyết định số 1304-QĐ/TU của Tỉnh uỷ, chủ trì họp triển khai công tác kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện Bù Gia Mập, Huyện ủy Bù Đốp và Thị uỷ Bình Long. Địa Điểm: Phòng họp cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy.
* Thành Phần:
- Thành viên Đoàn kiểm tra Quyết định số 1304 – QĐ/TU ngày 28/3/2019 gồng các đồng chí: Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ma Ly Phước – TUV, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Phí Quang Hường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Triều – Trưởng phòng Thông tin Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thương Huyền – Phó trưởng Ban tôn giáo, Sở Nội vụ; Hoàng Minh Trình – Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thành – Chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Thường trực cấp ủy các đơn vị: huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp và Thị uỷ Bình Long.
- 14 giờ 00’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Nguyễn Thị Anh Đào – Phó Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước dẫn Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đi tham quan và học tập kinh nghiệm tại huyện Lộc Ninh. Xe 93A-2278.
Tối:
- 18h00: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn  tiếp Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi ăn tối. Địa Điểm: tại Khách sạn Tân Phú, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-5969, Xe 93A-2278.  
 Thứ ba (28/5):
Sáng:
          - 06 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn tiếp Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi ăn sáng. Địa Điểm: tại Khách sạn Tân Phú, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-5969, Xe 93A-2278.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A-5969
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Phó ban chủ trì đoàn kiểm tra của BCĐ công tác tôn giáo tỉnh về kết quả 05 năm thực hiện Kết luận 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành tại huyện Bù Đăng. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đăng. Xe 93A-2278.(thời gian cả ngày)
* Thành phần: Theo Thông báo 69-TB/BCĐ ngày 20/5/2019 Ban Chỉ đạo CTTG tỉnh, đ/c Trần Ngọc Thành – Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019. Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường huyện Lộc Ninh. Xe 93A-5969. 
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (29/5):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Chơn Thành, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường huyện Chơn Thành. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Phó ban chủ trì đoàn kiểm tra của BCĐ công tác tôn giáo tỉnh về kết quả 05 năm thực hiện Kết luận 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành tại huyện Hớn Quản. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Hớn Quản. Xe 93A-2278. (thời gian 01 ngày)
* Thành phần: Theo Thông báo 69-TB/BCĐ ngày 20/5/2019 Ban Chỉ đạo CTTG tỉnh, đ/c Trần Ngọc Thành – Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước.
- 07 giờ 30': Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (30/5):
       Sáng:
                             - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Phú Riềng, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Riềng. Xe 93A-5969.
- 09 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Lễ khởi công xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Địa điểm:  Thôn 10, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Xe 93A-2278.
                   Chiều:
 - 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Họp Thường trực Tỉnh ủy.Địa Điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào – Phó Bí thư Chi bộ dự Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi uỷ tháng 5 và kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019. Địa điểm: Phòng họp cơ quan
* Thành phần: Các đồng chí Chi uỷ viên và đồng chí Trịnh Thanh Tuệ.
- 16 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự buổi gặp mặt và chia tay ông Huỳnh Thanh Dũng- Giám đốc Sở Xây dựng nghỉ hưu. Địa Điểm:  Sở Xây dựng. Xe 93A-2278.
Thứ sáu (31/5):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội MTTQ huyện Đồng Phú, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa Điểm: Hội trường huyện Đồng Phú. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Phó trưởng Ban chỉ đạo đại hội DTTS cấp tỉnh dự Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Chơn Thành lần thứ III, năm 2019 (đơn vị điểm cấp huyện). Địa điểm: Hội trường huyện Chơn Thành. Xe 93A-2278.  
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ tháng 5. Địa điểm: Phòng họp cơ quan
* Thành phần: Các đồng chí đảng viên cơ quan.
Thứ bảy (01/6):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phiên thứ 8. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
 
  T/L. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

 
                             Đã ký

 Bùi Văn Dũng
 
   
                       

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây