lịch BDVTU tuần 33.2019

lịch BDVTU tuần 33/2019

Số kí hiệu VB 526
Ngày ban hành 11/08/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

     TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
           BAN DÂN VẬN
                      *
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
           Bình Phước, ngày 09 tháng 8 năm 2019 
   

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 33 (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
-----
(bổ sung)
Chủ Nhật (11/8):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2019.Địa điểm: Theo Kế hoạch số 207-KH/BDVTU ngày 05/8/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xe 93A-2278.
*Thành Phần:
- Theo Kế hoạch số 207-KH/BDVTU ngày 05/8/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Phòng Dân vận các Cơ quan Nhà nước phối hợp, liên hệ với các thành viên đoàn, cở sở chùa để đoàn đến thăm và phân công Lãnh đạo phòng tham gia đoàn.
Thứ hai (12/8):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tham gia đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tình hình và thăm người dân bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Bù Đăng. Địa Điểm: Huyện Bù Đăng. (Bổ sung)
Phương tiện xe Văn phòng Tỉnh ủy và UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị, các thành phần đoàn có mặt tại trụ sở Tỉnh ủy đúng 07 giờ 00’ xuất phát.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực làm việc tại trụ sở.   
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2019.Địa điểm:Theo Kế hoạch số 207-KH/BDVTU ngày 05/8/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xe 93A-2278.
*Thành Phần:
- Theo Kế hoạch số 207-KH/BDVTU 05/8/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Phòng Dân vận các Cơ quan Nhà nước phối hợp, liên hệ với các thành viên đoàn, cở sở chùa để đoàn đến thăm và phân công Lãnh đạo phòng tham gia đoàn.
* Các đồng chí Phan Thị Thảo – Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các Hội; Lê Dung Toàn, Trần Ngọc Thành – Chuyên viên phòng Dân vận các Cơ quan Nhà nước tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2019.(thời gian học tập trung 02 tháng, kể từ ngày 05/8/2019).
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì họp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Địa Điểm: Phòng họp UBMTTQ VN tỉnh. Xe 93A-5969.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Đoàn Công Tứ - Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các Hội dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội tháng 8/2019 của Hội LHTN tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Trụ sở chính Viettel tỉnh Bình Phước.  
 Thứ ba (13/8):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tiếp công dân  định kỳ tháng 8 năm 2019. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh. (Điều chỉnh)
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Khối thi đua số 2).Địa điểm: Phòng họp LĐLĐ tỉnh Bình Phước. Xe 93A-5969.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban đi giảng bài lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, huyện Phú Riềng. Xe 93A-2278. (Bổ sung)
 Thứ tư (14/8):
 Sáng:
  - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 23 năm 2019. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ. Xe 93A-5969.
* Nội dung: 1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
                                 2. UBMTTQVN tỉnh: (1) Báo cáo chủ trương mô hình giảm nghèo, nguồn vốn do UBTW MTTQVN hỗ trợ, (2) Xin chủ trương theo Tờ trình số 247/TTr-MTTQ-BTT ngày 01/8/2019 của UBMTTQVN tỉnh.
          - Đ/c Trần Đức Mậu – Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước tham mưu chuẩn bị tài liệu và cùng dự họp.
  - 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 8/2019.Địa điểm: Lầu 3 Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2019.Địa điểm: Chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Xe 93A-2278 (Bổ sung).
Chiều:
- 13 giờ 30’- 14 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì họp Lãnh đạo Ban tháng 8/2019. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
*Thành phần: Lãnh đạo Ban, Trưởng Phòng Đoàn thể và các Hội.
- 14 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì họp giao ban tuần 33. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
*Thành phần: Lãnh đạo Ban, trưởng, phó phòng chuyên môn.
Thứ năm (15/8):
       Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước.Địa điểm: Công trình Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Xe 93A-5969.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự phiên họp chất vấn trực tuyến đối với các thành viên Chính phủ và người đứng đầu các cơ quan về việc thực hiện Nghị quyết, kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 tại phiên họp thứ 36 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.Địa điểm: tại  Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. Xe 93A-2278. (thời gian 01 ngày)
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở, Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban làm việc tại trụ sở.
                   Chiều:
- 13 giờ 30’ : Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (16/8):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trưởng Đoàn kiểm tra 1304 – QĐ/TU của Tỉnh uỷ, kiểm tra Ban thường vụ Thị uỷ Bình Long. Địa điểm: Thị uỷ Bình Long. Xe 93A-5969.
* Thành phần: Theo Quyết định 1304 – QĐ/TU của Tỉnh ủy.
                           Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước chuẩn bị văn bản, tài liệu.
- 08 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình dạy tiếng S’tiêng cho học sinh ở bậc tiểu học tại tỉnh Bình Phước”.Địa điểm: tại Sở Khoa học và Công nghệ. Xe 93A-2278.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
  T/L. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

                          Đã ký

                     Bùi Văn Dũng
 
   
        

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại114,013
  • Tổng lượt truy cập3,355,660
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây