lich BDVTU tuan 39

lich BDVTU tuan 39

Số kí hiệu VB 567
Ngày ban hành 24/09/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
        BAN DÂN VẬN
                   *
              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
         Bình Phước, ngày 23 tháng  9  năm 2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)
-----
(Điều chỉnh, bổ sung)
 
Thứ hai (23/9):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Họp giao ban tuần 39/2019. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, trưởng, phó phòng chuyên môn.
* Các đồng chí Phan Thị Thảo – Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các Hội, Lê Dũng Toàn, Trần Ngọc Thành – Chuyên viên Phòng Dân vận các Cơ quan Nhà nước tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2019.(thời gian học tập trung 02 tháng, kể từ ngày 05/8/2019).
* Đồng chí Đinh Ngọc Sinh – Phó phòng Đoàn thể và các hội nghỉ phép năm 2019 (thời gian từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019).
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’:Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban, Bí thư chi bộ chủ trị họp Chi uỷ tháng 9/2019 và kiểm tra đảng viên theo Kế hoạch số 131 – KH/CB. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
*Thành phần: Các đồng chí Chi uỷ viên, đồng chí  Châu Tấn Lành đảng viên.
Tối:
- 18 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trung ương. Địa điểm: tại BCH Quân sự tỉnh. Xe 93A-5969. (bổ sung)  
Thứ ba (24/9):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp và làm việc Đoàn công tác UBMTTQVN tỉnh Long An lên học tập kinh nghiệm mô hình văn phòng chung khối Mặt trận các đoàn thể chính trị -xã hội. Địa điểm: Phòng họp cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Xe 93A-5969 (bổ sung)
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 28/2019 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
*Nội dung: (1) BTV Tỉnh Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, đề án nhân sự và văn kiện Đại hội Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2019 – 2024. (2) Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình làm 1.000 km đường giao thông nông thôn và xoá 1.000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- 13 giờ 30’:Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (25/9):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Địa điểm: Hội trường A BCH quân sự tỉnh. Xe 93A-5969 (điều chỉnh, bổ sung)
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Phó đoàn kiểm tra đi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Địa điểm: UBND xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú.   (hoãn)
* Thành phần: - Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo QCDC có sở tỉnh, Ngưu Tấn Nhu – Chuyên viên phòng Dân vận các CQ Nhà nước, thư ký đoàn.
- 09 giờ 00’: Đồng chí Bùi Văn Dũng – Trưởng phòng Đoàn thể và các hội dự họp thông qua dự toán kinh phí cơ quan năm 2020. Địa điểm:Văn phòng Tỉnh ủy.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 28/2019 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).(trùng lịchxin ý kiến TB)
*Nội dung:          (1) BTV Tỉnh Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, đề án nhân sự và văn kiện Đại hội Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2019 – 2024, (2) Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình làm 1.000 km đường giao thông nông thôn và xoá 1.000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Phó đoàn kiểm tra đi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ban Chỉ đạo QCDC huyện Đồng Phú. Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú.  
* Thành phần: - Các đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Phó đoàn kiểm tra, Ngưu Tấn Nhu – Chuyên viên phòng Dân vận các CQ Nhà nước, thư ký đoàn.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở
Thứ năm (26/9):
       Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban, Bí thư chi bộ chủ trì họp chi bộ tháng 9/2019. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
*Thành phần: Các đồng chí đảng viên cơ quan.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020” năm 2019 tại huyện Bù Đăng. (bổ sung. thời gian cả ngày)
- 10 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Nội dung: theo Công văn số 245/PTTH-CĐKG, ngày 12/9/2019. Địa điểm: Ban Dân vận Tỉnh ủy. 
                   Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên thứ 17/2019 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
- 13 giờ 30’: Các đồng chíPhó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (27/9):
Sáng:
- 07 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên thứ 17/2019 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).(thời gian cả ngày)
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020” năm 2019 tại huyện Đồng Phú. (bổ sung thời gian cả ngày)
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước dự cuộc họp giải quyết vụ việc tôn giáo, do Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tổ chức. Địa điểm: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ. (bổ sung)
- 12 giờ 00’: Đón đoàn Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh Gia Lai, tiếp cơm trưa. Thành phần đón đoàn và tiếp cơm trưa: Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Ngưu Tấn Nhu - Thư ký BCĐ QCDC tỉnh. Xe 93A-5969 và Xe 93A-2278.
Chiều:
- 13 giờ 30’:Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 30 – 16 giờ 30: Hướng dẫn Đoàn thăm và làm việc với Ban quản lý các Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước.Địa điểm:Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước, Ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-2278.
* Thành phần hướng dẫn đoàn: Đại diện Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng DVNN và đồng chí Ngưu Tấn Nhu - Thư ký BCĐ QCDC tỉnh.
- 18 giờ 00: Đoàn dùng cơm tối. Thành phần tiếp đoàn: Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Ngưu Tấn Nhu - Thư ký BCĐ QCDC tỉnh. Xe 93A-5969 và Xe 93A-2278.
Thứ bảy (28/9):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Tiếp Đoàn Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh Gia Lai ăn sáng tại khách sạn Tân Phú.   
* Thành phần tiếp đoàn: Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Ngưu Tấn Nhu - Thư ký BCĐ QCDC tỉnh. Xe 93A-5969 và Xe 93A-2278.
Thứ bảy,Chủ nhật (28 và 29/9):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Cao cấp. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
 
  T/L. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

                           Đã ký

                     Bùi Văn Dũng
 
   
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây