lịch BDVTU tuần 40

lịch BDVTU tuần 40.2019

Số kí hiệu VB 573
Ngày ban hành 01/10/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                  *
              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
           Bình Phước, ngày 27 tháng  9  năm 2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)
-----
(điều chỉnh, bổ sung)
 
Thứ hai (30/9):
Sáng:
- 07giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Họp giao ban TT MTTQVN tỉnh tuần 40. Địa điểm: Phòng họp cơ quan MTTQ.
- 08giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban tham gia Đoàn đi thăm chúc thọ, mừng thọ nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2019 trên địa bàn thành phố Đồng Xài, theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh. Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố Đồng Xài lúc 08h để cùng đi. Xe 93A-2278.
- 08giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua "Tuổi trẻ Bình Phước chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 – 2019. Địa điểm: Trụ sở chính Viettel tỉnh Bình Phước. Xe 93A-2278.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm việc với Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Bình Phước. Giao Phòng đoàn tể và các hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.   
 13 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (01/10):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban  làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban đi công tác cơ sở.
- 08 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Trần Đức Mậu– Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước dự Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Địa điểm: Hội trường ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình Phước.
Chiều:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (02/10):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lãnhđạo ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 29/2019. Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
*Nội dung: - MTTQVN tỉnh Báo cáo Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                   - Đoàn kiểm tra số 1304, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
* Cùng dự đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban, Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1304-QĐ/TU.                    
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (03/10):
       Sáng:
- 08 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 17 Khoá X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị giao ban công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể huyện Đồng Phú quý III/2019. Địa điểm: Phòng Họp BCH- Trụ sở Huyện ủy Đồng Phú. Xe 93A-2278. (Bổ sung)
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Đinh Ngọc Sinh - Phó trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Nguyễn Thị Anh Đào – Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước dự bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019 .Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. (Bổ sung)  
                   Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự buổi làm việc với Binh đoàn 16 về tình hình hoạt động của Bình đoàn, những đề xuất kiến nghị của Bình Đoàn đối với Tỉnh Bình Phước.Địa điểm:Phòng họp – Binh đoàn 16. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (04/10):
Sáng:
- 08 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Địa điểm:Hội trường Tỉnh ủy (Lầu 3). Xe 93A-5969.
- 09 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì họp nghe Ban Dân tộc (Cơ quan thường trực BCĐ Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019) báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2019. Địa điểm: Phòng họp Cơ quan. 
* Thành Phần: Các đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Trần Đức Mậu - Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh. 
* Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước phối hợp chuẩn bị nội dung và tài liệu.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.(điều chỉnh)
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị thông báo Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra.Địa điểm:Phòng họp B -Tỉnhủy. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30’:Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019. Địa điểm: Hội trường khối Mặt trận, Đoàn thể thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-2278. (điều chỉnh)
* Đồng chí Phan Thị Thảo – chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội tham mưu chuẩn bị tài liệu cho lãnh đạo dự hội nghị.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban chủ trì Họp thông qua Điều lệ Giải và Tổ chức bốc thăm chia bảng thi đấu Giải Bóng chuyền Nam chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019). Địa điểm: Phòng họp cơ quan. (Bổ sung)
* Thành phần: Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Giải Bóng chuyền nam ngành dân vận năm 2019 theo Quyết định 161 – QĐ/BDVTU ngày 30/9/2019: Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng - Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Nguyễn Thị Anh Đào – Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Tạ Văn Thông - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Phạm Minh Hùng – Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội.
Thứ bảy,Chủ nhật (05 và 06/10):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Cao cấp. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
 
  T/L. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

                           Đã ký

                      Bùi Văn Dũng
 
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây