lịch BDVTU tuần 42

lich BDVTU tuan 42

Số kí hiệu VB 583
Ngày ban hành 11/10/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
         BAN DÂN VẬN
                    *
               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
        Bình Phước, ngày 11 tháng 10 năm 2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
-----
(bổ sung)
 
Thứ hai (14/10):
Sáng:
07 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực truyến, Hội thảo 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019.Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3, trụ sở Tỉnh ủy). Xe 93A-5969
*Thành Phần: Cùng dự các trưởng, phó phòng và chuyên viên.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Họp giao ban Ban TT MTTQ tỉnh tuần 42/2019. Địa điểm: Phòng họp UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969.
          - 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 .Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài. Xe 93A-2278.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 16 giờ 00’:          Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban kiểm tra công tác chuẩn bị Lớp tập huấn công tác Dân vận chính quyền.Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
* Thành phần: Các đồng chí trưởng phòng chuyên môn, đồng chí Phạm Minh Hùng – chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội.
- 18 giờ 00’:          Các đồng chí Lãnh đạo Ban dự, tiếp cơm chiều báo cáo viên Trung ương đến triển khai lớp tập huấn công tác dân vận chính quyền năm 2019. Địa điểm: Quán Tư Tâm (Cổng sau Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Bình Phước). Xe 93A-5969.
Thứ ba (15/10):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự khai mạc Lớp tập huấn công tác Dân vận chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nạn, tố cáo của công dân. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969, Xe 93A-2278 (thời gian cả ngày)
- Cùng dự các đồng chí trưởng, phó và chuyên viên phòng chuyên môn.
*Lưu ý: Các phòng chuyên môn phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 203 – KH/BDVTU ngày 24/7/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30’:         Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, thành viên Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương dự sát hạch thí sinh tham gia thi bảo vệ Đề án. Địa điểm: Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh. Xe 93A-5969. 
- 08 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tiếp công dân theo đinh kỳ tháng 10/2019(Thời gian:Cả ngày).Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
 Chiều:
- 15 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự họp họp báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức, điều hành Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước.Địa điểm: Phòng họp D, Văn phòng UBND tỉnh. Xe 93A-2278. (bổ sung) 
- 16 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự bế mạc Lớp tập huấn công tác Dân vận chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nạn, tố cáo của công dân. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969.
- 17 giờ 00’: Cán bộ, công chức cơ quan dự bữa cơm thân mật nhân kỷ niệm 89 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019), Ban Dân vận Thành ủy Đồng Xoài tổ chức. Địa điểm: Tại quán dê Vườn Xoài, đường Lý Thường Kiệt, P. Tân Phú. (bổ sung) 
Thứ tư (16/10):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp mặt truyền thống kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Địa điểm: Hội trường Hội LHPN tỉnh. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM và phong trào thi đua “Toàn thỉnh chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020. Địa điểm: tại Trung tâm Văm hóa tỉnh. Xe 93A-2278.(bổ sung)
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (17/10):
       Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 18/2019.Địa điểm:Phòng họp B, Tỉnh ủy. Xe 93A-5969
- 07 giờ 30’:Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Xe 93A-2278.
 - 08 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Họp báo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019. Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh. Xe 93A-2278. (bổ sung)
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
                   Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Ngưu Tấn Nhu – chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019. Địa điểm: Hội Trường tỉnh. Xe 93A-5969.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 17 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự bữa cơm thân mật cùng Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhân dịp Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Bình Phước lần thứ V (2014-2019). Địa điểm: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Xe 93A-5969
- 19 giờ 30': Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Ngưu Tấn Nhu – chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước dự khai mạc Đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước.Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh. Xe 93A-5969.
Thứ sáu (18/10):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Ngưu Tấn Nhu – chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019.Địa điểm: Hội Trường tỉnh. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Bình Phước lần thứ V.Địa điểm: Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Xe 93A-2278.
- 07 giờ 30’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Bùi Văn Dũng Trưởng phòng Đoàn thể và các hội dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2019).Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.  
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ trì họp với các sở, ban, ngành liên quan theo Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 10/10/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019. Địa điểm:Phòng họp UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ bảy + chủ nhật (19,20/10):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đi học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Cao cấp. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
Chủ nhật (20/10):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự hội nghị họp mặt hội viên nữ Cựu chiến binh tiêu biểu năm 2019.Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-2278.
 
  T/L. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

                            Đã ký


                      Bùi Văn Dũng
 
    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây