lịch BDVTU tuan 45

lich BDVTU tuan 45/2019

Số kí hiệu VB 608
Ngày ban hành 03/11/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
        BAN DÂN VẬN
                   *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
        Bình Phước, ngày 01 tháng 11 năm 2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 45 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019)
-----
 
Thứ Bảy (02/11):
Sáng:
- 08 giờ00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnhHọp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Địa điểm:Phòng họp B - Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
Nội dung:Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 1).
08h30’:Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Nội dung:Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 2).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
08h45’:Họp BTV Tỉnh ủy họp về công tác cán bộ.
Nội dung: Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 3).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
09h00’:Hội nghị Cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.
Nội dung:Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 4).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
09h30’:Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Nội dung:Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 5).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ hai (04/11):
Sáng:
- 09 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 19/2019.Địa điểm:Phòng họp B - Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
Nội dung: (1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ. (2) Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định thành lạp Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vun Tỉnh ủy Bình Phước. (3) Ban Nội chính Tỉnh ủy: Báo cáo Kết quả công tác của Đoàn 1246 về kiểm tra việc thực hiện triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. (4) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra 1303,1305.
- 07 giờ 30’:Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’- 14 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì họp Lãnh đạo ban tháng 11/2019.Địa điểm:Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: Lãnh đạo Ban, đồng chí Bùi Văn Dũng - Trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Khắc Hạnh – Phó phòng Đoàn thể và các hội.
* Nội dung: Phòng Đoàn thể và các hội báo cáo xin ý kiến công tác chuyên môn.
- 14 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì họp giao ban tuần 45/2019.Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: Lãnh đạo Ban, trưởng, phó phòng chuyên môn.
Thứ ba (05/11):
Sáng:
- 09 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng đoàn công tác BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh làm việc BCĐ công tác Tôn giáo huyện Bù Đăng về công tác nhân sự của Ban trị sự phật giáo huyện Bù Đăng. Địa điểm: Huyện ủy Bù Đăng. Xe 93A-5969.
* Thành Phần: Các đồng chí: Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Trần Ngọc Thành – Chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước; các thành viên BCĐ công tác tôn giáo tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (06/11):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Địa điểm: Xã Bình Tân – Huyện Phú Riềng. Xe 93A-5969.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự buổi làm việc của Đoàn công tác Trung ương Hội kiểm tra công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2019.Địa điểm: Phòng họp Hội LHPN tỉnh.  
Nội dung: Họp BCH kiện toàn chức danh Chủ tịch HLHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
* Đồng chí Phan Thị Thảo – Chuyên viên phòng đoàn thể phối hợp tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu lãnh đạo ban.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (07/11):
       Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm việc với các bộ phận phục vụ Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019”. Địa điểm: Phòng họp cơ quan UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969.
* Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước phối họp với MT tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
                   Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Dự và cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả vận động xây nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2019. Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (08/11):
Sáng:
- 06 giờ 30’:Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng bán dùng bữa sáng với lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo các tỉnh trong cụm Đông Nam bộ.Địa điểm: Khách sạn BomBo. Xe 93A-5969.
- 08 giờ 00’:Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua cụm Đông Nam bộ năm 2019 do Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban cùng dự Hội nghị. Địa điểm:Hội trường Khách sạn BomBo.Xe 93A-5969
* Đồng chí Phan Thị Thảo – Chuyên viên phòng đoàn thể phối hợp tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu lãnh đạo ban.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ bảy (09/11):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Cao cấp (Thời gian: ngày 09/11 và 10/11/2019). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
Chủ nhật 10/11):
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở Khu dân cư” năm 2019. Địa điểm: Ấp 3 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-5969.
 
T/L. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG

                            Đã ký

Bùi Văn Dũng
 
   


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,742
  • Tổng lượt truy cập3,334,389
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây