lich BDVTU tuan 46

lịch BDVTU tuan 46

Số kí hiệu VB 617
Ngày ban hành 11/11/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
BAN DÂN VẬN
*
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
    Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 46 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)
-----
 
Chủ Nhật (10/11):
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo tổng duyệt các nội dung phục vụ Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019. Địa điểm:Hội trường tỉnh. Xe 93A-5969.
Thứ hai (11/11):
Sáng:
- 08 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Lễ phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019.Địa điểm: Hội trường tỉnh.Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Tỉnh ủy. Địa điểm: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
- 08 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Nguyễn Khắc Hạnh – Phó phòng, Phạm Minh Hùng – chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội tham gia phục vụ Lễ phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi ủy tháng 11/2019. Địa điểm: Phònghọp cơ quan.
* Thành phần: Các đồng chí Ban Chi ủy.
Thứ ba (12/11):
Sáng:
                 - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đi kiểm tyra sức khỏe định ký năm 2019. Địa điểm: Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM. Xe 93A-5969

- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự tiếp công dân theo định kỳ tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- 08 giờ 00’:Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Chủ tịch công đoàn chủ trì họp chấm điểm tập thể và cá nhân công đoàn năm 2019.Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (13/11):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham gia đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh. Xe 93A-5969.
- 09 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Lễ khánh thành, bàn giao nhà Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Địa điểm: Ấp 8, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng đoàn Dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2019. Địa điểm:Thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. Xe 93A-5969.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của UBMTTQ VN tỉnh.
- 13 giờ 30’:Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (14/11):
       Sáng:
          - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị tập huấn trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội, đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến cơ quan MTTQ tỉnh. Xe 93A-5969  
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
                   Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ địa phương 125 con bò giống tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần lao động vượt khó thoát nghèo. Địa điểm: Phòng họp cơ quan MTTQ tỉnh. Xe 93A-5969.
Thành phần dự: Lãnh đạo Binh đoàn 16; lãnh đạo các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (15/11):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Họp giao ban Ban TT MTTQVN tỉnh tuần 46/2019. Địa điểm: Phòng họp cơ quan MTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ (2019-2024). Địa điểm: Hội trường MTTQVN tỉnh. Xe 93A-2278.
* Đồng chí Đoàn Công Tứ - Chuyên viên Phòng Đoàn thể tham mưu chuẩn bị tài liệu (bài phát biểu nếu có) và cùng dự Đại hội.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả cắt giảm thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tranh chấp cấp tỉnh và các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công lãnh đạo Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước tham gia đoàn theo Kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở Khu dân cư” năm 2019. Địa điểm: Thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Xe UBKT Tỉnh ủy.
Thứ bảy(16/11):
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 20 năm 2019. Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
Nội dung:(1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.(2) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Báo cáo Tờ trình số 168-TTr/BTGTU ngày 23/9/2019 về xin chủ trương sáng tác biểu tượng tỉnh Bình Phước. (3) Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo làm việc với Đoàn Giám sát 1332 của UBKT Trung ương. (4) Các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban phục vụ: Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; Kế hoạch đảm bảo an ninh đại hội Đảng bộ tỉnh.
Thứ bảy + chủ nhật 16,17/11):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đi học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Cao cấp. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  T/L. TRƯỞNG BAN
 TRƯỞNG PHÒNG

                            Đã ký

                     Bùi Văn Dũng
 
   
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây