lich BDVTU tuan 52

lich BDVTU tuan 52

Số kí hiệu VB 655
Ngày ban hành 22/12/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
         BAN DÂN VẬN
                   *
                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
           Bình Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 52 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)
-----
Thứ hai (23/12):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành năm 2019. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy Chơn Thành. Xe 93A-2278.
- 06 giờ 00’: Các đồng chí Trần Đức Mậu - Trưởng phòng, Trần Ngọc Thành – Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước tham gia đoàn của tỉnh đi thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2019. Địa Điểm: Theo Kế hoạch 189/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh. (Các đồng chí tham gia Đoàn của tỉnh tập trung lúc 06 giờ 00', tại Sở Nội vụ để cùng đi).
- 09 giờ 00’:Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban dự công bố và trao Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ đối với Bí thư Thành ủy Đồng Xoài. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài. Xe 93A-5969
Chiều:
- 14 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 22 năm 2019.Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh ủy (Tầng 2). Xe 93A-5969.
* Nội dung: (1)Thông qua các văn bản trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, (2)Kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2019.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Địa điểm: Phòng họp Hội LHPN tỉnh. Xe 93A-2278
- 13 giờ 30’: Các đồng chí trong Ban Chi ủy thông qua văn kiện Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Xe 93A-2278
Tối:
- 19 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp tục Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 22 năm 2019.Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh ủy (Tầng 2). Xe 93A-5969
Thứ ba (24/12):
Sáng:
- 08 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp tục Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 22 năm 2019.Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh ủy (Tầng 2). Xe 93A-5969
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự họp Phòng Đoàn thể và các hội. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: - Công chức, nhân viên phòng Đoàn thể và các hội.
                        - Mời đ/c Nguyễn Thị Anh Đào – Phó phòng Dân vận các cơ quan nhà nước.
Chiều:
- 14 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp tục Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 22 năm 2019.Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh ủy (Tầng 2).Xe 93A-5969
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ VIII (mở rộng), tổng kết công tác phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.Địa điểm: Hội trường Tỉnh Đoàn. Xe93A-2278
* Đ/c Đoàn Công Tứ - chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu cho lãnh đạo Ban và cùng dự hội nghị.
- 14 giờ 00’:Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảngủy công ty TNHH MTV cao su Bình Phước. Địa điểm: Hội trường công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
Tối:
- 18 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp cơn Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Jeollanam, Đại Hàn Dân Quốc sang thăm và làm việc tại tỉnh. Địa điểm: Tại Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ tư (25/12):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Dự Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (Thời gian: đến hết ngày 26/12/2019). Địa điểm: Hải Phòng.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú. Xe 93A-2278.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (26/12):
       Sáng:
- 07 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp tục dự Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Địa điểm: Hải Phòng.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần 7 (mở rộng) và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, theo phân công của Thường trực Tỉnh ủy.Địa điểm: Phòng họp LĐLĐ tỉnh. Xe 93A-2278.
* Đồng chí Phan thị Thảo – Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu (nếu có) cho Lãnh đạo ban.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi ủy. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chi ủy.
                   Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2019. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Khu công nghiệp Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài. Xe 93A-2278.
* Đồng chí Phan thị Thảo – Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu cho Lãnh đạo ban và cùng dự hội nghị.
Thứ sáu (27/12):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phiên 18 năm 2019. Địa điểm:Hội trường tỉnh.Xe 93A-5969.
* Nội dung: (1) Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020, (2) Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020, (3) Sơ kết thực hiện số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị TW 6, Khóa XII, (4) Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy, (5) Hội nghị thảo luận và giải đáp kiến nghị (lồng ghép với thực hiện chất vấn trong Đảng).
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự hội nghị tổng kết Liên hiệp các hội năm 2019. Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các hội.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 ngành Nôi vụ. Địa điểm: Phòng hop G, UBND tỉnh.  
* Đồng chí Bùi Văn Dũng – Trưởng phòng Đoàn thể và các hội nghỉ phép năm (thời gian từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 03/01/2020)
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Tối:
- 19 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Chương trình nghệ thuật chào mừng đô thị Đồng Xoài 20 năm xây dựng và phát triển (01/01/2000 – 01/01/2020), 45 năm giải phóng Đồng Xoài và chào đón năm mới 2020. Địa điểm: Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng (xã Tiến Hưng, Tp.Đồng Xoài). Xe 93A-5969.
Thứ bảy (28/12):
Sáng:
- 08 giờ 00’:Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó Trưởng ban dự công bố và trao Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ đối với Bí thư Huyện ủy Lộc Nịnh. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Lộc Nịnh. Xe 93A-2278
Chiều:
- 13 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự tiếp đoàn Thứ trưởng Bộ Giao thông, đất đai, du lịch, hạ tầng Nhật Bản. Địa điểm: Phòng VIP UBND tỉnh. Xe 93A-5969.
Chủ Nhật (29/12):
Sáng:
- 08 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật Thích Ca thành Đạo và Tổng kết Phật sự năm 2019 của Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: Thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập. Xe 93A-2278.
 
T/L. TRƯỞNG BAN
 TRƯỞNG PHÒNG

                           Đã ký


Bùi Văn Dũng
 
   


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm112
  • Hôm nay9,393
  • Tháng hiện tại122,018
  • Tổng lượt truy cập3,363,665
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây