lịch BTC TU tuan 32

Lịch BTC TUẦN 32-2019

Số kí hiệu VB 518
Ngày ban hành 04/08/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 32 (từ ngày 04 đến ngày 09/8/2019)
-----
Chủ nhật (04/8):
Tối      - 18 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo (Xe 0789).
Thứ hai (05/8)
Sáng   - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự tiếp, làm việc với Đoàn công tác do đ/c Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ ngoại giao làm trưởng đoàn về làm việc với tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại Phòng họp B –Tỉnh uỷ.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều  - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) và cán bộ, công chức cơ quan dự Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2019, do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì (qua cầu truyền hình). Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Mời dự: Đồng chí Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2019. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh (Xe 1025).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ ba (06/8)
Sáng             - 8 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB, Trưởng Đoàn giám sát 1302), Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB, Phó trưởng Đoàn giám sát 1302) làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Tại trụ sở Huyện ủy Phú Riềng (Xe 0789, Xe 0527).
Cùng dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định 1302-QĐ/TU ngày 28/3/2019 và Quyết định số 1492-QĐ/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Dương Thanh Huân - Phó chánh VPTU, Nguyễn Thị Loan - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Đỗ Đức Hòa, Nguyễn Thị Lý.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy huyện và tương đương năm 2019, lớp thứ hai. Địa điểm: Tại Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh (Xe 1025).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 08 giờ 00’: Phân công Phòng TCCB dự lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh. Địa điểm: Tại Cục Thống kê tỉnh.
Thứ tư (07/8)
Sáng   - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh uỷ. Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ. Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
2. MTTQ VN tỉnh: 2.1. Báo cáo chủ trương mô hình giảm nghèo, nguồn vốn do UBTW MTTQ VN hỗ trợ. 2.2. Xin chủ trương theo Tờ trình số 247/TTr-MTTQ-BTT ngày 01/8/2019 của UBMTTQVN tỉnh.
3. UBND tỉnh báo cáo: 3.1. Phương án hợp nhất các Quỹ có tính chất đầu tư của tỉnh.  Mời dự : Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí. 3.2. Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các Hội đặc thù tỉnh. Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở: Sở Nội vụ, Tài chính.
 - 08 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT, Phó trưởng Đoàn kiểm tra 1305), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB, Phó trưởng Đoàn kiểm tra 1305) làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú. Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú (Xe 0527).
Cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1305-QĐ/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Tạ Thu Thủy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Bá Ái, Đỗ Đức Hòa, Lê Minh Thành.
Chiều  - 15 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) chủ trì họp Đảng ủy cơ quan. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
           Cùng dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
Thứ năm (08/8)
Sáng   - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB, chủ trì), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT, Thành viên), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB, Thành viên) họp Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Địa điểm: Tại Phòng họp B –Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Bá Ái, đồng chí Đỗ Đức Hòa.
Nội dung: Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV, Phòng TCCB.
Chiều  - 14 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng CSCB thông qua công tác chính sách cán bộ. (2) Phòng TCĐ-ĐV thông qua thông qua Công văn về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. (3) Phòng TCCB thông qua công tác tổ chức cán bộ. (4) Phòng BVCTNB thông qua công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Các phòng thuộc Ban, đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Thứ sáu (09/8)
Sáng   - 8 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB, Trưởng Đoàn giám sát 1302), Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB, Phó trưởng Đoàn giám sát 1302) làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành. Địa điểm: Tại trụ sở Huyện ủy Chơn Thành (Xe 0789, Xe 0527).
Cùng dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định 1302-QĐ/TU ngày 28/3/2019 và Quyết định số 1492-QĐ/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Dương Thanh Huân - Phó chánh VPTU, Nguyễn Thị Loan - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Đỗ Đức Hòa, Nguyễn Thị Lý.
Chiều  - 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ VII. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh đoàn (Xe 1025).
           Nội dung: Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019; Chỉ đạo việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó bí thư Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022.
Cùng dự: Đồng chí Đỗ Đức Hòa.
- 16 giờ 00’: Phân công Phòng TCCB dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy huyện và tương đương năm 2019, lớp thứ hai. Địa điểm: Tại Hội trường A – Trường Chính trị tỉnh.
Lưu ý: Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng thuộc Ban gửi tài liệu họp cho lãnh đạo Ban trước 01 ngày họp.
Lịch làm việc thay cho thư mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC


                                                (Đã ký)


Phạm Quốc Minh
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 03-04/8/2019), đồng chí Lê Hồng Quyết.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây