lịch VPTU tuần 13

Lịch VPTU tuần 13

Số kí hiệu VB869
Ngày ban hành 23/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/03/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                      Đồng Xoài, ngày 23 tháng 3 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 13

(từ ngày 26/3 đến ngày 30/3 /2018)

 
Thứ bảy (24/3): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
Chủ nhật 25/3): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Thứ hai (26/3):
Sáng:   - 08 giờ 00:          Họp Đảng ủy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Thông qua kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy; phương án nhân sự sau sắp xếp.
             - Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH) đi học lớp Cao học tại học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thời gian đến hết ngày 26/3/2018.
            - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
             - Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).   
Chiều:  - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy họp Đảng ủy Quân sự tỉnh quý I/2018. Địa điểm: Tại phòng Giao ban Bộ CHQS tỉnh.
             - 14 giờ 00: : Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ) họp Ban xây dựng Đề án tai cơ cấu Doanh nghiệp Đảng. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
             - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV P CY-CNTT) tham gia tọa đàm do Đoàn khối các cơ quan tổ chức tại Kho bạc nhà nước.                        
Tối:       - 19 giờ 30: Cán bộ công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy học Tiếng Anh tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ ba (27/3):
Sáng:    - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) đi cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra dự án BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.
              - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ), Giang Minh Hiển (PP TCĐ), Nguyễn Thị Ngọc Hương (PP TCĐ) đi quyết toán tại Huyện Bù Đăng.
               - 08 giờ 00: Họp BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
               - 08 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng phú về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018; công tác giải tỏa, đền bù dự án đường Đồng phú – Bình Dương; dự án mở rộng đường ĐT 741, dự án siêu thị CoopMart. Địa điểm: Tại Huyện Đồng Phú
             - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
             - Trực ban cơ quan đ/c Phạm viết Chuẩn (PP QT).         
Chiều:   - 13 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự Hội nghị giao ban khối Đảng Tỉnh ủy quý I/2018. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
             - 14 giờ 00:  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018. Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài
Tối:       - 19 giờ 45: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh Bình Phước.
Thứ tư (28/3):
Sáng:    - 07 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quý I/2018. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
             - 07 giờ 30: Các đồng chí Ngô  Nguyễn Chí Tùng (TP TCĐ), Giang Minh Hiển (PP TCĐ), Nguyễn Thị Ngọc Hà (NV PTCĐ) đi quyết toán tại Huyện Hớn Quản
             - 08 giờ 00: Họp Tổ biên tập Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy
                 Thành phần dự họp:  Theo Quyết định số 89-QĐ/VPTU ngày 20/02/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy.
             - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
             - Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).        
Chiều:  - 14 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH), Nguyễn Đức Khánh (PPTH) đi kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Sở Tài nguyên Môi trường.
            - 14 giờ 00:  Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018. Địa điểm: Tại Thị ủy Bình Long
Thứ năm (29/3):      
Sáng:  - 07 giờ 30: Các đồng chí LĐVP, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tổng hợp, dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2018. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
            - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ), Giang Minh Hiển (PP TCĐ), Ngô Nguyễn Chí Tùng (PP TCĐ) đi quyết toán tại Huyện Bù Đốp.
            - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Hải Thu (CV P CY-CNTT) và Đoàn viên chi đoàn cổ vũ Hội thao do Đoàn khối các cơ quan tổ chức tại sân bóng đá Công an tỉnh. Thời gian đến hết ngày 30/3/2018.
            - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP).
            - Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).         
Chiều- 14 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Phòng Tổng hợp tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2018. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
             - 16 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công ty Hải Vương. Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Tối:       - 19 giờ 30: Cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy học Tiếng Anh tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ sáu (30/3):
Sáng:   - 07 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP) đi công tác tại Phú Quốc.
             - 08 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy với Ban thường vụ Huyện ủy Bù Đăng về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đăng.
             - 10 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Tổ công tác vụ 8-BNC Trung ương về nội dung liên quan đến đơn thư cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
              - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
             - Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
Chiều- 16 giờ 30: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự Lễ Bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh Bình Phước.
 
 
                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG                                          
                                                                                                                        
                                                                                                     Đã ký
 
                                                                                         Nguyễn Văn Khánh
  
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay16,641
  • Tháng hiện tại250,568
  • Tổng lượt truy cập3,492,215
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây