lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 13 (có bổ sung, điều chỉnh)

lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 13

Số kí hiệu VB 2135
Ngày ban hành 25/03/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                              *
                                                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 25  tháng 3 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 13 năm 2022 (từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2022)
------
Chủ nhật (27/3): Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác tại Hà Nội (đến hết ngày 28/3/2022).
Thứ hai (28/3): Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (29/3):
    Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 16/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 08h00’ – 09h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ các sở, ngành, huyện thị, thành phố. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 09h30’ – 10’h00’: Đảng đoàn HĐND tỉnh thông qua: Dự thảo Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, sở Nội vụ.
- 10h00’: Trường Chính trị tỉnh thông qua: Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, sở Nội vụ, sở Tài chính.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 16 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
- 14h00’- 16h00’:BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Công văn số 529/UBND-KGVX ngày 14/3/2022 về xin chủ trương thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; (2) Công văn số 523/UBND-NC ngày 14/3/2022 về xin chủ trương ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với tỉnh Ubon Ratchathani – Vương quốc Thái Lan; (3) Công văn số 530/UBND-NC ngày 14/3/2022 về xin chủ trương nội dung tổ chức các sự kiện trong năm 2022 với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh; (4) Thông qua Quy chế làm việc của BCS Đảng UBND tỉnh khoá XI. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
- 16h00’: : Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT; Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, GĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT.
Thứ (30/3):
   Sáng:       - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 16 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 08h00 – 09h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 337 về chương trình phát triển đô thị (sở Xây dựng) và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành, PGĐ sở KH&ĐT; Đ/c Trần Văn Xuân – PGĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT;  Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng  Ban quản lý Khu kinh tế:
- 09h00’ – 10h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 335  về chương trình phát triển nông nghiệp (Sở NN&PTNT) và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình – TUV, GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, GĐ Sở Công thương; Đ/c Đào Thị Lanh – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Đ/c Trần Quốc Hoàn – PGD sở KH&CN.
- 10h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Kế hoạch triển khai xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Võ Sá – TUV, GĐ sở KH&ĐT; Đc Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây dựng.
      Chiều:  - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý II/2022. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ năm (31/3):
   Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh CườngUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu tỉnh hội nghị trực tuyến sơ kết 07 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương, với Đảng uỷ Công an Trung ương, BCS Đảng TAND tối cao,  BCS Đảng VKSND tối cao (giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung theo Công văn số 1849-CV/BNCTW ngày 25/3/2022 của Ban Nội chính Trung ương). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự họpLãnh đạo và công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
    Chiều:    - 14h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 337 về phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án đầu tư hạ tầng của thị xã Bình Long giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Thành phần dự họp: Thành viên Ban chủ nhiệm theo Quyết định số 337-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, gồm các đồng chí: Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây dựng; Nguyễn Đức Thành, PGĐ sở KH&ĐT; Trần Văn Xuân – PGĐ sở LĐTB&XH;Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ sở Nội vụ; Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT; Nguyễn Minh Chiến – Trưởng  Ban QLKKT; Đinh Tiến Hải – GĐ Ban QLDAĐTXD tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long.
                   - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các công ty cao su và Chi nhánh Viettel năm 2021; triển khai phương hướng năm 2022. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ sáu (01/4):
    Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 08/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                   - 08h00’ – 10h00’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: (1) Công tác cán bộ, đảng viên; (2) Cho ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
                   - 10h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án Nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình – TUV, GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Võ Sá – TUV, GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT.
- 08h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công ty Điện lực Bình Phước (01/4/1997 – 01/4/2022). Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Phước.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 08/2022 (tiếp).
- 14h00 – 15h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 333 về chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án phát triển công nghiệp chế biến mà trọng tâm là chế biến hạt điều, chế biến gỗ và chế biến thực phẩm giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, GĐ Sở Công thương; Đ/c Võ Sá – TUV, GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQL KKT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT.
- 15h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 342 về Chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; (2) Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; (3) Kế hoạch Đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Văn Chung – GĐ sở VHTT&DL; Đ/c Nguyễn Thụy Phương Thảo – PGĐ sở Tài chính; Đ/c Lý Trọng Nhân – Trưởng Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo VP UBND tỉnh.
Lưu ýĐề nghị cơ quan thường trực BCN các chương trình và cơ quan chủ trì tham mưu chuẩn bị những nội dung chính, cốt lõi của đề án, chương trình, kế hoạch về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chính và những nội dung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ để thông qua tại cuộc họp; Văn phòng Tỉnh uỷ sẽ tạo cuộc họp trên phần mềm ecabinet, đề nghị các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ nghiên cứu tài liệu và góp ý tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

                   Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
            

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay25,443
  • Tháng hiện tại471,614
  • Tổng lượt truy cập7,844,079
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây