Xây dựng nông thôn mới

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất trong Đảng

 •   24/05/2024 07:55:55 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Đoàn kết là nội dung lớn và căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh thời, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh và phấn đấu hết sức mình để tăng cường đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và nhân dân, đoàn kết quốc tế. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người nêu rõ vai trò lớn lao của đoàn kết trong Đảng đối với thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.
Bù Đăng: Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Bù Đăng: Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

 •   21/05/2024 07:05:07 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày (17 - 18/5/2024), đoàn công tác của UBND huyện Bù Đăng do Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Mười làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các tiêu chí về đích nông thôn mới (NTM) năm 2024 đối với 03 xã Đồng Nai, Nghĩa Bình, Đăng Hà.
Đức Liễu công bố khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Đức Liễu công bố khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

 •   03/05/2024 12:05:26 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Chiều 23/4/2024, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đã tổ chức lễ công bố quyết định công công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023.
Sức lan tỏa của chương trình OCOP thông qua xây dựng nông thôn mới

Sức lan tỏa của chương trình OCOP thông qua xây dựng nông thôn mới

 •   10/03/2024 04:54:08 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) địa bàn tỉnh Bình Phước đạt được nhiều kết quả quan trọng với 73/86 xã đạt chuẩn NTM, 21/86 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đặc biệt, sức lan tỏa sâu rộng của chương trình được thể hiện qua sản phẩm OCOP - chương trình phát triển kinh tế ở nông thôn dựa trên thế mạnh, lợi thế, nhất là những sản vật, ngành nghề truyền thống tại mỗi địa phương.
Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

 •   21/02/2024 05:44:49 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Chiều 19-2, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Huỳnh Anh Minh chủ trì hội nghị.
Nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch cho người dân

Nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch cho người dân

 •   30/01/2024 10:11:58 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua mặc dù các công trình cấp nước sạch tập trung được đầu tư xây dựng đồng bộ, mạng lưới được mở rộng, tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn còn sử dụng nguồn nước ngầm chưa qua xử lý phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Điều này có thể để lại nhiều hệ lụy về sức khỏe cũng như không đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, việc khai thác nước ngầm tràn lan gây hậu quả vô cùng lớn, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nước và biến đổi khí hậu.
Dấu ấn nông thôn mới Bình Phước

Dấu ấn nông thôn mới Bình Phước

 •   30/01/2024 09:59:12 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023 khép lại nhưng mở ra nhiều điểm nhấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Dịp xuân mới – Giáp Thìn 2024, cùng điểm lại những thành tựu, dấu ấn nổi bật về chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
Xã Thuận Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Thuận Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 •   16/01/2024 10:50:23 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/01/2024, UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Két Nước (địa điểm Mỹ - ngụy sát hại đồng bào Làng 2, đồn điền cao su Thuận Phú năm 1965).
Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 3)

Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 3)

 •   19/12/2023 09:29:21 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh là định hướng xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong thời gian tới”. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”, lấy “nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực và nông thôn là nền tảng”.

Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 2)

 •   19/12/2023 09:23:56 AM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động lớn đến ngành nông nghiệp Việt Nam. Việc ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ của nhân loại vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức vô cùng lớn đòi hỏi ngành Nông nghiệp nước ta cần vượt qua.
Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 1)

Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 1)

 •   19/12/2023 09:15:27 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Quan điểm của Đảng về vai trò “nông nghiệp là trụ đỡ nền kinh tế” là sự kế thừa và phát triển lịch sử tư tưởng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao vai trò của nông nghiệp. Người khẳng định vai trò của nông nghiệp “là gốc” và đã đặt nông nghiệp trong mối quan hệ thống nhất hữu cơ với ngành kinh tế khác.
Một số nội dung mới trong chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Một số nội dung mới trong chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 •   19/12/2023 08:57:23 AM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đang có một số khó khăn, thách thức cần được quan tâm giải quyết.
Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   19/12/2023 08:51:12 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở tổng kết gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và những bài học rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện, trước bối cảnh mới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   19/12/2023 08:45:03 AM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở tổng hợp các Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của 28 Ban, Bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh uỷ, thành uỷ; 26 chuyên đề nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học; 41 hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; kết quả khảo sát thực tế tại các địa phương; Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW đã trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến để trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới ăm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới ăm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   19/12/2023 08:31:58 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ đã có Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Những điểm mới của Đảng trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Những điểm mới của Đảng trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 •   19/12/2023 08:23:42 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Điểm mới của Nghị quyết 19 so với Nghị quyết 26 khi khẳng định nông dân là người quyết định thành công của sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và bổ sung các tiêu chí xây dựng giai cấp nông dân.
Cơ sở lý luận đến thực tế triển khai thực hiện vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Cơ sở lý luận đến thực tế triển khai thực hiện vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

 •   18/12/2023 10:52:03 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng nông thôn mới là biện pháp tổng hợp để phát triển nông thôn và cần phải được thực hiện ngay từ chính những người dân ở cộng đồng dân cư. Sự tham gia của người dân và cộng đồng đóng vai trò quan trọng thì việc xây dựng nông thôn mới đi đúng trọng tâm, trọng điểm; giải quyết tốt những khó khăn bức xúc của người dân trong sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của họ.
Hội Nông dân huyện Lộc Ninh đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới

Hội Nông dân huyện Lộc Ninh đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới

 •   17/12/2023 10:23:27 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện Lộc Ninh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Bù Gia Mập

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Bù Gia Mập

 •   17/12/2023 03:20:15 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Là huyện biên giới, hơn 80% dân số phát triển kinh tế từ nông nghiệp, do đó, Đảng bộ huyện Bù Gia Mập luôn xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo đột phá cho ngành nông nghiệp địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây