Lịch TT và BTV tuần thứ 02/2022

Lịch TT và BTV tuần thứ 02/2022

Số kí hiệu VB2084
Ngày ban hành 06/01/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 07  tháng 01 năm 2022
 
           

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 02 năm 2022 (từ ngày 10/01 đến ngày 14/01/2022)
------
Thứ hai (10/01):
     Sáng:   - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi công tác tại Hà Nội (thời gian: đến hết ngày 12/01/2021).
- 08h00’ - 08h15’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về điều động, bổ nhiệm cán bộ (giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đ/c Mạc Đình Huấn, PCT Liên đoàn Lao động tỉnh.
- 08h15’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
     Chiều:   - 15h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ ASXH tỉnh (giao Giám đốc Quản lý Quỹ ASXH chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Thành phần dự họp: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Đỗ Đại Đồng, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc sở LĐTB&XH tỉnh; Võ Anh Kiệt, GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Thứ ba (11/01):
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do UBKT Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng uỷ Tập đoàn CNCS Việt Nam. Địa điểm: Tại Hội trường T78, Thành phố HCM.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Mời dự: Đ/c Hà Anh Dũng, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
- 13h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Địa điểm: Tại Hội trường T78, Thành phố HCM.
Thứ tư (12/01):
      Sáng
:   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh thông qua Chương trình công tác năm 2022 và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ năm (13/01):
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
                             - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm Đ/c Hà Anh Dũng, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 02/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ
                   Nội dung:
          1. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông qua: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, TN&MT, NN&PTNT.
2. UBKT Tỉnh uỷ: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 365-QĐ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
3.Văn phòng Tỉnh uỷ xin chủ trương một số nội dung: Chuẩn bị Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thứ sáu (14/01):
    Sáng:      - 08h00’
: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 02/2022 (tiếp). Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh xin chủ trương: (1) Công văn số 17/UBND-KT ngày 05/01/2021 về thống nhất chủ trương đề xuất việc triển khai dự án tuyến đường bộ cao tốc Đắc Nông – Chơn Thành, Bình Phước; (2) Công văn số 3920/UBND-TH ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh xin chủ trương bổ sung định mức mua xe ô tô chuyên dùng; (3) Công văn số 3459/UBND-TH ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đá xây dựng của Công ty TNHH MTV xây dựng Hùng Cường; (4) Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh xin ý kiến bàn giao các khu đất do Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý; (5) Công văn số 3908/UBND-TH ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về xin chủ trương tu bổ, sửa chữa một số hạng mục công trình Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đề nghị BCS Đảng UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ thủ tục, hồ sơ các nội dung liên quan).Thành phần dự: Do UBND tỉnh mời.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân vận; QCDC cơ sở; VĐQC liên ngành năm 2021; sơ, tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; lực lượng vũ trang tỉnh, Binh đoàn 16. Địa điểm: Tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
            
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay23,762
  • Tháng hiện tại612,735
  • Tổng lượt truy cập7,985,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây