Lịch TT và BTV tuần thứ 03/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 03/2021

Số kí hiệu VB935
Ngày ban hành 14/01/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 15 tháng 01 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 03 năm 2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
- - - - -
Thứ bảy (16/01):
 Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (Thời gian: Đến hết ngày 18/01/2020). Địa điểm: Tại Thành phố Hà Nội.
Thứ hai (18/01):
Sáng:       * Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (19/01):
 Sáng:      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Tổ rà soát các kết luận chỉ đạo của Thường trực, BTV Tỉnh ủy (Giao VPTU chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần họp: Theo Quyết định số 97-QĐ/TU ngày 21/12/2020 của TỈnh ủy, gồm: Đ/c UVBTV - Chủ nhiệm UBKT TỈnh ủy, TUV - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, TUV – Phó trưởng BNC TỈnh ủy, Đ/c Phó trưởng Ban Thường trực BTC Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực BTG Tỉnh ủy, Chuyên viên VPTU.
- 07h30: Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021. Địa điểm: trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thành phần dự: Do UBND tỉnh bố trí.
- 08h00:Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Bùi Xuân Thắng, UVBTV – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mời”. Địa điểm: Tại Công an tỉnh. Nội dung: Giao Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp chuẩn bị nội dung. Thành phần dự: Theo Kế hoạch 236-KH/TU ngày 05/6/2020 của Tỉnh ủy.
    Chiều:       - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2021. Địa điểm: Tại phòng   họp C – Tỉnh ủy.
              Nội dung:
    1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác tổ chức cán bộ, đảng viên.
    2- Ban Nội chính Tỉnh ủy: Báo cáo một số vụ việc. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBKT Tỉnh ủy.
    3- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025.
    4- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Kiến nghị, đề xuất các ngành.
 - 13h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Bình, UVBTV – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện, thị ủy, thành ủy. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ tư (20/01):
Sáng:        * Chương trình làm việc của Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy như sau:
 - Từ 08h00 – 9h00’: Đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn thị xã Bình Long nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (giao Thị ủy Bình Long phối hợp sở LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuẩn bị nội dung chương trình, quà đoàn đến thăm). Địa điểm: Tại UBND phường Phú Đức. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Thường trực Thị ủy Bình Long.
- Từ 9h00’: Dự Lễ Khánh thành chùa Phật Quốc Vạn Thành. Địa điểm: phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Thành phần cùng dự: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV - Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
- 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn kiểm toán khu vực 13 đến chúc tết Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh ủy. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy.
- 09h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
     Chiều:       - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo huyện Hớn Quản (giao Huyện ủy Hớn Quản phối hợp sở LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuẩn bị nội dung, quà tặng). Địa điểm: Do Huyện ủy bố trí. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Thường trực Huyện ủy Hớn Quản.
- 15h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, NN&PTNT, TN&MT, Công thương, Nội vụ, VHTT&DL, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ năm (21/01):
Sáng:    - 07h30’- 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chơn Thành (Giao Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Huyện ủy Chơn Thành chuẩn bị nội dung, chương trình đoàn đi, đối tượng, quà thăm).
 - 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đồng Phú (Giao Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Huyện ủy Đồng Phú chuẩn bị nội dung, chương trình đoàn đi, đối tượng, quà thăm).
- 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú.
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Địa điểm: Tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết 05 năm phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Riềng và phát động phong trào tết vì người nghèo của huyện năm 2021, khánh thành Trung tâm hành chính huyện. Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng.
Thứ sáu (22/01)
 Sáng:    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc tết Nguyên đán Tân Sửu tại thị xã Bình Long theo Kế hoạch của UBND tỉnh (Giao Sở LĐTB&XH phối hợp Thị ủy Bình Long chuẩn bị nội dung, quà thăm). Thành phần cùng đi:  Đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Đ/c Bí thư Thị ủy Bình Long, đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, UBKT Tỉnh ủy, Phóng viên ĐPTTH và Báo Bình Phước dự, đưa tin.
  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây