Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2020

Số kí hiệu VB791
Ngày ban hành 21/05/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 22 năm 2020 (từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020)
- - - - -
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo thông qua Thường trực Tỉnh ủy dự thảo văn kiện và phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 20/3/2020 và Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Các đơn vị gửi tài liệu cho thành viên tham gia dự họp trước 5 ngày làm việc; tại cuộc họp, không trình bày dự thảo văn kiện).
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và dự chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm vụ được phân công.
THỨ BẢY – NGÀY 23/5
  08h00Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Thời gian: Buổi sáng bắt đầu họp từ 08h00’, buổi chiều bắt đầu họp từ 14h00’. Đợt 1 đến hết ngày 29/5/2020.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
  THỨ HAI - NGÀY 25/5


SÁNG
1) 07h00’: Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Nội dung: Trao đổi thông tin các vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBMTTQ VN tỉnh, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, làm việc theo chương trình riêng.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 09h00’: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, Chương trình Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
3.1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 09h00’ – 10h30’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
3.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 11h00’ – 11h30’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
4) 08h30: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với đoàn công tác theo Công văn số 2443-CV/KTĐUK ngày 19/5/2020 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung liên quan.
Cùng dư: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chưc Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
5) 09h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Phước Long về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Thị uỷ Phước Long chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dựĐại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Thị uỷ Phước Long.
CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
2) 15h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Bình Long về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Thị uỷ Bình Long chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Thị uỷ Bình Long.
THỨ BA - NGÀY 26/5    SÁNG
1) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đến hết ngày 27/5/2020).
Cùng dựĐại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Huyện uỷ Lộc Ninh mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.
2) 07h30’: Đồng chí Lê Văn Uy – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 5/2020.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnhUBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND Thành phố Đồng XoàiCác cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểmTại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.  
3) 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Chủ trì, chỉ đạo Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo từ nguồn quỹ  “vì người nghèo” tỉnh giai đoạn 2016 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.
CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
2) 16h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với các nhà đầu tư Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
3) 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đến hết ngày 27/5/2020).
Cùng dựĐại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Huyện uỷ Lộc Ninh mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.
THỨ TƯ - NGÀY 27/5

SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
2) 07h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dựĐại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Huyện uỷ Lộc Ninh mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.

CHIỀU
1) 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 14/2020.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh:
2.1. Báo cáo nhanh: Tình hình giải ngân các nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình thu ngân sách; giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; các nội dung khác cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ.
2.2. Báo cáo một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020:
- Nghị quyết ban hành quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thong vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.
- Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 về thành lập 5 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh (bổ sung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Long và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lộc Ninh).
- Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước năm 2020.
- Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm Y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025.
- Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
3. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Công văn số 3776-CV/TU ngày 28/4/2020 của Tỉnh uỷ.
Mời dự: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2) 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổ chức họp rút kinh nghiệm Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Ninh.
Cùng dựĐại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Huyện uỷ Lộc Ninh mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.
THỨ NĂM - NGÀY  28/5SÁNG


 
09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Đến hết ngày 29/5/2020).
Cùng dự
- Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ (Phụ trách Đảng bộ thị xã Phước Long).
- Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Thị uỷ Phước Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.


CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị nội dung, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
2) 13h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đến hết ngày 29/5/2020).
Cùng dự
- Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ (Phụ trách Đảng bộ thị xã Phước Long).
- Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Thị uỷ Phước Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
THỨ SÁU - NGÀY 29/5

SÁNG
1) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng. Giao Huyện ủy Bù Đăng chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1.1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 09h00’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Phạm Phước Hải – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ (phụ trách Đảng bộ huyện Bù Đăng).
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Huyện uỷ Bù Đăng.
1.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 09h00’ – 09h30’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Phạm Phước Hải – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ (phụ trách Đảng bộ huyện Bù Đăng).
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
2) 09h30: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước. Giao Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 2.1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 09h30’ – 10h30’)
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh uỷ, Thường trực Đảng uỷ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
2.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h30’ – 11h00’).
Thành phần cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
3) 07h30: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự
- Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ (Phụ trách Đảng bộ thị xã Phước Long).
- Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Thị uỷ Phước Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.CHIỀU
1) 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên 08/2020
1.1.  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
- Thông qua công tác cán bộ.
- Công tác nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1.2. Đảng Đoàn HĐND tỉnh: Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm.
1.3. Văn phòng Tỉnh uỷ: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội dại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Địa điểm: Phòng họp C –Tỉnh uỷ.
2) 13h30: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo và tổ chức họp rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự
- Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ (Phụ trách Đảng bộ thị xã Phước Long).
- Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; địa diện Thường trực các huyện, thị, thành uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Thị uỷ Phước Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00’ ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây