Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2020

Số kí hiệu VB784
Ngày ban hành 03/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 04 tháng 6 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 24 năm 2020 (từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện công văn số 1519/UBND-KGVX ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo văn kiện và phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 20/3/2020 và Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Các đơn vị gửi tài liệu cho thành viên tham gia dự họp trước 5 ngày làm việc; tại cuộc họp, không trình bày dự thảo văn kiện).
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và dự chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm vụ được phân công.
THỨ HAI - NGÀY 08/6
SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV (đến hết ngày 18/6/2020). Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 09h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dựĐồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; các thành phần khác do Đảng bộ Công ty TNHH MTV su Bình Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Phường An Lộc, TX. Bình Long).


CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội , Ba Đình – Hà Nội.
2) 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Cùng dựĐồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Phường An Lộc, TX. Bình Long).
THỨ BA - NGÀY 09/6

SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 07h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Cùng dựĐồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Phường An Lộc, TX. Bình Long).
3) 07h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh uỷ quyền Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 6/2020. Giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnhUBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng HDND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND Thành phố Đồng XoàiCác cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểmTại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.CHIỀU
 1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội , Ba Đình – Hà Nội.
2) 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long;
Cùng dựĐồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
(Giao Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức họp rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long)
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Phường An Lộc, TX. Bình Long).
THỨ TƯ - NGÀY 10/6
SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội , Ba Đình – Hà Nội.
2) 09h00’’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Theo quyết định số 1348-QĐ/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (đính kèm lịch công tác).
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội , Ba Đình – Hà Nội.
2) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Hội đồng Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh.
Thành phần:
- Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT TQ VN tỉnh; Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
- Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017 – 2022: Đ/c Đỗ Đại Đồng – Phó Chủ tịch MTTQ VN tỉnh; đ/c Phạm Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
THỨ NĂM - NGÀY  11/6

SÁNG


 
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV (nguyên ngày).
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội , Ba Đình – Hà Nội.
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Thường trực UBND các huyện, thị, thành phố về triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh, HĐND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Giao thong – Vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư tỉnh; Bí thư các huyện, thị, thành uỷ; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
3) 09h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng uỷ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội , Ba Đình – Hà Nội.
2) 14h00’’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Theo quyết định số 1351-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - NGÀY 12/6

SÁNG
1) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, Chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Huyện ủy Bù Gia Mập chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1.1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 09h00)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Bùi Xuân Thắng – UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách Đảng bộ huyện Bù Gia Mập).
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Huyện uỷ Bù Gia Mập.
1.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 09h00’ – 09h30’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Bùi Xuân Thắng – UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách Đảng bộ huyện Bù Gia Mập).
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội  trường Tỉnh uỷ.
     2) 09h30’Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, Chương trình Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
2.1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 09h30’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).
Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
2.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h00’ – 11h30’)
Thành phần cùng dự:

- Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.CHIỀU
1) 14h00’ – 15h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp D – Tỉnh uỷ.
2) 15h00’ – 17h00: Thường trực Tỉnh uỷ họp Tiểu Ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Tổ giúp việc Tiểu Ban Nhân sự chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Các thành viên Tiểu Ban Nhân sự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổ phó và thư ký Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự.
Địa điểm: Phòng họp D – Tỉnh uỷ.
THỨ 7 – NGÀY 13/6


SÁNG
08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ các đơn vị (Đề nghị các Đảng bộ thực hiện theo công văn số 3839-CV/TU ngày 02/6/2020 của Tỉnh uỷ về việc hoàn chỉnh nội dung Văn kiện nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).
1) 08h00’: Đảng bộ huyện Đồng Phú báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2) 09h00’: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3) 10h00’: Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
CHIỀU
14h00Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ các đơn vị:
1) 14h00: Đảng bộ huyện Bù Đốp báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2) 15h00’: Đảng bộ Công an tỉnh báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3) 16h00: Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây