Lịch TT và BTVTU tuần 6/2022

Lịch TT và BTVTU tuần 6/2022

Số kí hiệu VB2102
Ngày ban hành 04/02/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 04  tháng 01 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 06 năm 2022 (từ ngày 07/2 đến ngày 11/2/2022)
------
Thứ hai (07/02):
      Sáng:    - 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ đi thăm một số đơn vị sản xuất kinh doanh (nội dung, chương trình, thành phần cùng đi do UBND tỉnh bố trí).
          - 09h00: Thường trực Tỉnh uỷ đi thăm các đơn vị: Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Thành phần cùng đi: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
          - 10h30’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ dự họp mặt tân niên xuân Nhâm Dần năm 2022. Địa điểm: Tại trụ sở Tỉnh uỷ.
Thứ ba (08/02):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 4/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
          Nội dung:
          1. Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo: Tình hình tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
          2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
    Chiều:    -14h00’- 16h00’: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
          - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (09/02):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 5/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
          Nội dung:
1. Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 332 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua các nội dung (sở NN&PTNT): Đề án nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
2. Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 335 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua các nội dung (sở NN&PTNT): (1) Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; (2) Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 5 (tiếp).
 Nội dung:
1. Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua: (1) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy trình chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.         
2. Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 334 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua các nội dung (sở Công thương): (1) Đề án phát triển hệ thống thương mại, thương mại điện tử tỉnh Bình Phước; (2) Đề án phát triển thương mại biên giới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025.
Thứ năm (10/02):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 6/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
          Nội dung:
         1.Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông qua: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, TN&MT, NN&PTNT.
          2. Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 343 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua nội dung (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Đề án “Bảo đảm quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021 – 2025.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 5/2022 (tiếp).
          Nội dung: Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 340 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua các nội dung (Sở TT&TT): (1) Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (2) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quản lý, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; (3) Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.
Thứ sáu (11/02):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lộc Ninh về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh (7/4/1972 – 7/4/2022) và triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2022. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Lộc Ninh. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, sở KH&ĐT, Tài chính, VHTT&DL, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đài PTTH& Báo Bình Phước.
          - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
          Nội dung:
1. Sở GD&ĐT thông qua: Đề án phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030.
2. Sở Thông tin và truyền thông thông qua: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin.
Thành phần dự họp: Thành viên Ban chủ nhiệm 339 (theo Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh uỷ), gồm các đồng chí: Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐTB&XH; Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT; Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Sở TT&TT; Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT; Trần Văn Chung – Giám đốc Sở VHTT&DL; Phạm Thị Anh Thư – Giám đốc Sở Ngoại vụ.
                  
                   Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
            
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây