Lịch UBND tuần thứ 3/2020

Lịch UBND tuần thứ 3/2020

Số kí hiệu VB783
Ngày ban hành 31/05/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                             Bình Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 01/6/2020  đến ngày 05/6/2020)

THỨ BẢY (ngày 30/5):
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Lãnh đạo 07 địa phương: Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Phước về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương (Sáng từ 09 giờ 00, chiều từ 14 giờ 00).
Cùng dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế; Đại diện một số doanh nghiệp (giao Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa, Phòng: TH, KT.
Địa điểm: Hội trường Khu The Grand Hồ Tràm Strip, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.
THỨ HAI (ngày 01/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự trao đổi đầu giờ của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, nội dung: Trao đổi thông tin các vấn đề cần báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
Cùng dự: Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ với Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội dung: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị đại hội: Cơ sở vật chất phục vụ đại hội, tình hình thực hiện các công trình chào mừng đại hội, công tác truyền thông tuyên truyền chào mừng đại hội.
Thành phần: Theo lịch làm việc tuần 23/2020 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với các nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone về tình hình đầu tư phủ sóng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, ông Bùi Gia Khánh - PGĐ Trung tâm PVHCC tỉnh; đại diện các nhà mạng: Vinaphone, Viettel, Mobifone (Sở Thông tin và Truyền thông mời các nhà mạng).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với Hiệp hội Điều Việt Nam, nội dung liên quan đến nhập khẩu nhân điều (Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Điều Bình Phước, Cục Hải quan, Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phú Riềng, Đồng Phú, Phước Long; VPUB: PCVP Nguyễn Gia Hòa, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: Dự chào cờ đầu tháng 6/2020.
Cùng dự: Cán bộ công chức, viên chức nhân viên Văn phòng UBND tỉnh và Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại Sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Trần Văn Mi:
- 14 giờ 00: Giao ban lãnh đạo UBND tỉnh tuần 23/2020:
+ Sở Tài chính báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020.
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ kế hoạch bán đấu giá đất năm 2020.
+ Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kiến nghị các ngành.
Thành phần: Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng các phòng: TH, KT, KGVX, NC).
- 15 giờ 30: Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 05/KL-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về kết quả thanh tra trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với Trường THPT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2016 (Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Công an tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng: NC, KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

THỨ BA (ngày 02/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đến hết ngày 03/6/2020).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự Hội thảo Khoa học cấp tỉnh về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Phước”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, HĐND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Tiếp Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Chánh Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Tổ phản ứng nhanh: Dự buổi tiếp doanh nghiệp theo định kỳ tháng 5/2020 của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ. (Giao Sở  Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Tổ phản ứng nhanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và báo cáo kết quả giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp còn tồn đọng)
Mời dự: Các thành viên Tổ theo Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh (các ông/bà: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Cục trưởng Cục Thuế, Chánh Văn phòng UBND tỉnh); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Đồng chủ trì Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 (Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Phước chuẩn bị).
Kính mời: Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM&DL; Đài PT-TH và Báo Bình Phước; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp NVV tỉnh; Hội Điều Bình Phước; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Hội Nữ doanh nhân tỉnh; Ngân hàng nhà nước và các thành phần khác của tỉnh do Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Phước mời; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai của HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 03/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025 (cả ngày).
Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai của HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Họp Tổ thu hồi đất giao sai đối tượng để triển khai thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ (Theo quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh - Giao ông Nguyễn Xuân Hoan, Tổ Phó Thường trực chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Mời Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập; các thành viên ông Trần Văn Lộc - Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Phạm Văn Liêm - Phó Giám đốc Sở TN&MT, Đại tá Nguyễn Phương Đằng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Bá Chung - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, ông Phạm Văn Thuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lâm Văn Đạt - Phó Giám đốc Sở Tài chính, VPUB: PCVP Nguyễn Gia Hòa, Phòng KT.
- 09 giờ 30: Họp Tổ công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến huyện Bù Gia Mập (Giao ông Nguyễn Xuân Hoan chuẩn bị nội dung báo cáo dự thảo chính sách hỗ trợ, cấp đất cho các hộ dân).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Gia Hòa, Phòng KT; BTCD.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Làm việc với Ban Giám hiệu 02 Trường chuyên (THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long). (Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 02 Trường chuyên chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn của Sở; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Xem xét giải quyết vướng mắc trong đầu tư Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện Bù Gia Mập (UBND huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung báo cáo và mời doanh nghiệp tham gia dự họp).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa, Phòng: KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 04/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, nội dung:
- 08 giờ 00: Thông qua Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Mời dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
- 09 giờ 00: Thông qua phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 09 giờ 30: Thông qua Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
Mời dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội.
- 10 giờ 30: Thông qua phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự Hội nghị biểu dương cán bộ Người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng 5 năm (2015 - 2020) (Hội Người cao tuổi chủ trì, phối hợp chuẩn bị).
Thành phần: Theo Công văn số 268/UBND-KGVX ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về phối hợp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và thỏa thuận hình thức phân chia quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi trên sông Đồng Nai (đến hết ngày 05/6/2020).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Bù Đăng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Bộ Tư lệnh Binh Đoàn 16; VPUB: PCVP Nguyễn Gia Hòa, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Do Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các thành phần tham dự.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Trao Quyết định cử nhân sự đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đối với ông Thái Công Cần - Phó Tổng Giám đốc Công ty (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, ông Thái Công Cần; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 15/2020, nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ; Báo cáo kết quả đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội cấp huyện và tương đương.
(2) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh:
- Báo cáo điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, điều chỉnh năm 2020;  Kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch năm 2021; Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Báo cáo dự toán thu chi ngân sách điều chỉnh năm 2020; Báo cáo kế hoạch sắp xếp xe công (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Báo cáo xin chủ trương tạm phân bổ chỉ tiêu đất ở đáp ứng nhu cầu chuyển mục đích sử dụng cấp thiết của các hộ gia đình, cá nhân (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
- Báo cáo số 44-BC/BCS ngày 18/5/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đối với Thông báo Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Đi công tác ngoài tỉnh (đến hết ngày 05/6/2020).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi:
- 14 giờ 00: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất  tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Thành viên Hội đồng thẩm định, gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính, Phạm Văn Liêm - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Tiến Hiếu - GĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Nguyễn Huy Hoàng - PTB Ban Quản lý Khu kinh tế, Nguyễn Tín Nghĩa - PCVP UBND tỉnh, Hoàng Nhật Tân - CT UBND huyện Lộc Ninh, Vũ Hồng Dương - CT UBND thị xã Bình Long, Lê Anh Nam - CT UBND huyện Phú Riềng, Nguyễn Việt Hoàng - PCT UBND thị xã Phước Long, Nguyễn Văn Tặng - PCT UBND huyện Đồng Phú, Tạ Hữu Dũng - PCT UBND huyện Chơn Thành, Phan Thị Kim Oanh - CT UBND huyện Hớn Quản, Nguyễn Anh Tài - PCT UBND huyện Bù Đốp, Lương Hận - PCT UBND huyện Bù Đăng, Nguyễn Xuân Hoan - PCT UBND huyện Bù Gia Mập,Vũ Văn Mười - PCT UBND thành phố Đồng Xoài; Tổ giúp việc (Sở Tài chính mời); VPUB: Phòng TH.
- 15 giờ 30: Họp Hội đồng thẩm định giá khởi điểm đấu giá vườn cây cao su gắn liền quyền thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, ông Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính, ông Phạm Văn Liêm - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó cục trưởng Cục Thuế, bà Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Văn Lâm - PGĐ Sở Xây dựng, ông Nguyễn Quốc Dũng - PGĐ Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Phú Riềng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Tổ giúp việc (Sở Tài chính mời); VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự và thông tin tình hình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại Hội nghị UBMTTQ VN tỉnh lần thứ năm - Khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá việc thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm 2020, bàn về chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020; tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 05/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Họp UBND tỉnh thông qua các nội dung còn lại trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020 (giao Văn phòng UBND tỉnh thống nhất với các sở, ngành chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo tại cuộc họp).
Mời dự: Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, các Phòng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Công Thương: Dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA” do Bộ Công Thương tổ chức (Sở Công Thương: liên hệ Bộ Công Thương để chuẩn bị tài liệu, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị đường truyền, phòng họp).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế, Cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp VVN tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (giao Sở Công Thương mời); VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên 09/2020, nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ; Báo cáo tổng quát việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025;  Báo cáo kết quả đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội cấp huyện và tương đương.
(2) Ban Cán sự UBND tỉnh:
- Báo cáo điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, điều chỉnh năm 2020;  Kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch năm 2021; Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Báo cáo dự toán thu chi ngân sách điều chỉnh năm 2020; Báo cáo kế hoạch sắp xếp xe công (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Báo cáo xin chủ trương tạm phân bổ chỉ tiêu đất ở đáp ứng nhu cầu chuyển mục đích sử dụng cấp thiết của các hộ gia đình, cá nhân (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trụ sở Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                           (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay13,319
  • Tháng hiện tại483,852
  • Tổng lượt truy cập9,717,657
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây