Lịch VPTU tuần 22/2020

Lịch VPTU tuần 22/2020

Số kí hiệu VB 792
Ngày ban hành 22/05/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
      VĂN PHÒNG
               *
                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
               Bình Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2020
                                         LỊCH LÀM VIỆC
                              Của Văn phòng Tỉnh ủy tuần 22/2020
                                   (từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020)
                                                      -----
Thứ Bảy (ngày 23/5/2020)
  Các Đ/c: Lê Thị Duyên, Trương Thị Chang trực làm việc tại cơ quan.
Chủ Nhật (ngày 24/5/2020)
  Đ/c Phạm Hải Thu chỉnh sửa, cấu hình lại thiết bị wifi của cơ quan.
Thứ Hai (ngày 25/5/2020)
Sáng: - 07 giờ 00:  Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Nội dung: Trao đổi thông tin các vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự làm việc cùng Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ theo chương trình riêng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (CV P.TH) dự cùng Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với đoàn công tác theo Công văn số 2443-CV/KTĐUK ngày 19/5/2020 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương.
 Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 9 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV P.TH) dự làm việc cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, Chương trình Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 9 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) đi cùng Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Phước Long về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Thị uỷ Phước Long.
Chiều: 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) đi cùng Đ/c Nguyễn Văn Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty TNHH MTV cao su  Bình Long về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
- 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (CV P.TH) đi cùng Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Bình Long về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Thị uỷ Bình Long.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 26/5/2020)
Sáng:
- 9 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH) dự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đến hết ngày 27/5/2020).
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.
Chiều:
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự cùng Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với các nhà đầu tư Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 27/5/2020)
Sáng:
- 7 giờ 30: Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT), Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) hỗ trợ công tác kiểm phiếu bằng máy vi tính tại Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh.
- 8 giờ 00: Họp Đảng uỷ và Lãnh đạo Văn phòng về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH) dự họp cùng Thường trực Tỉnh uỷ tại phiên họp thứ 14/2020.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 28/5/2020)
Sáng:
- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c  Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH) dự Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Đến hết ngày 29/5/2020).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự Hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường giao ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 29/5/2020)
Sáng
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
- 9 giờ 30: Đ/c Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (CV P.TH) dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH) dự họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Phiên họp thứ 08/2020.
Địa điểm: Phòng họp C –Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạoĐ/c  Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 30/5/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương(CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
Chủ nhật (ngày 31/5/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
      CHÁNH VĂN PHÒNG

           Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây