Lịch VPTU tuần thứ 07+8/2018

Lịch VPTU tuần thứ 07+8

Số kí hiệu VB834
Ngày ban hành 08/02/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/02/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                            Đồng Xoài, ngày 09 tháng 02 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 07-08

(từ ngày 12/02 đến ngày 23/02 /2018)

TUẦN THỨ 07
(từ ngày 12/02 đến ngày 16/02/2018)
Thứ bảy (10/02): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
Chủ nhật 11/02): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Thứ hai (12/02):
                   - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).
- Các đồng chí Trương Thị Chang (NV PQT), Trịnh Thị Ái Vân (NV PQT) trực tiếp khách tại Phòng Khách VIP – Tỉnh ủy.
14 giờ 00’: Họp Chi đoàn tại Phòng họp C. Nội dung: Triển khai Chương trình công tác Đoàn năm 2018.
Thứ ba (13/02):
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm viết Chuẩn (PP QT).    
- Các đồng chí Trịnh Thị Châm (NV PQT), Lê Thị Duyên (NV PQT) trực tiếp khách tại Phòng Khách VIP – Tỉnh ủy.
Thứ tư – Thứ sáu (14/02-16/02):
                       - Toàn thể CB, CC cơ quan nghỉ Tết nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.
                       - Các đ/c trực Tết nguyên Đán Mậu Tuất thực hiện theo Thông báo số 25- TB/VPTU ngày 05/02/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về thời gian nghỉ Tết và phân công trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
TUẦN THỨ 08
(từ ngày 19/02 đến ngày 23/02/2018)
Thứ hai – Thứ ba (19/02-20/02):
- Toàn thể CB, CC cơ quan nghỉ Tết nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.
                       - Các đ/c trực Tết nguyên Đán Mậu Tuất thực hiện theo Thông báo số 25- TB/VPTU ngày 05/02/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về thời gian nghỉ Tết và phân công trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Thứ (21/02):
Sáng:      - 09 giờ 00:  Toàn thể CB,CC cơ quan dự buổi gặp mặt của Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy đầu xuân năm mới 2018.
Thứ năm (22/02):
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm viết Chuẩn (PP QT).    
Thứ sáu (23/02):
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).
 
 
                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG 
                                                                                                                         
                                                                                          (ĐÃ KÝ)
 
                                                                                   Nguyễn Văn KhánhTHÔNG BÁO
về thời gian nghỉ Tết và phân công trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

 
Thực hiện Thông báo số 01 /TB - UBND, ngày 02 /01/2018 của UBND tỉnh về việc treo cờ Tồ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Văn phòng Tỉnh ủy thông báo thời gian nghỉ Tết và phân công trực Tết Nguyên đán Mậu Tuât như sau:
 I/Nghỉ Tết:                                                                                           _
  Cán bộ, công chức cơ quan được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuât 07 ngày, từ ngày 14/02/2018 đên hêt ngày 20/02/2018 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất
  Trong thời gian nghỉ Tết, yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị sô 30 CT/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tinh ủy; gương mẫu thực hiện các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú; chấp hành trật tự an toàn giao thông; Khi về nghi Tết các phòng và đơn vị trực thuộc tắt hết nguồn điện, tắt máy vi tính... đề phòng sự cố cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
2/ Trực Tết:
Thời gian Trc lãnh đạo Trực phục vụ Trực cơ yếu Trực tự vệ
Ngày 14/2/2018 (Ngày 29 Tết) - Dương Thanh Huân (PCVP) ĐT: 0913.637.204 - Nguyễn Thi Hoài Thanh (PPTH), Trịnh Thị Ái Vân (NV PQT), Lê Thị Thuyết (NV p TC-HC), Nguyn Văn Thưng (PPQT) Hoàng Văn Toàn Lê Thị Thuyết
Ngày 15/02/2018 (Ngày 30 Tết)
 • Nguyễn Văn Khánh (CVP) ĐT: 0969.162162
 • Phạm Thị Hương (TPQT)
- Phạm Thị Ngọc Mỹ (PPTH), Nguyễn Văn Thư (PPTH), Phùng Thị cẩm Tú (PPTH), Lê Thi Duyên (NV PQT), Trương Thị Chang (NV ?QT), Lê Quang Vũ (NV PQT), Lê Thị Thuyết (NV p TC-HC), Nguyền Văn Thái (NV PQT) Khổng Trọng Long Lê Thị Thuyết
Ngày 16/02/2018 (Ngày 01 Tết)
 • Nguyễn Văn Khánh (CVP) ĐT: 0969.162162
 • Phạm Thị Hương (TPQT)
- Nguyễn Văn Thư (PPTH),Trương Thị Chang (NV PQT), Lê Quang Vũ (NV PQT), Trịnh Thị Ái Vân (NV PQT), Nguyễn Thị Lan (NV PQT), Lê Thị Thuyết (NV p TC-HC), Nguyễn Văn Thái (NVPQT) Khng Trọng Long Lê Thị Thuyết
Ngày 17/02/2018 (Ngày 02 Tết) - Nguyễn Thành Phương (PCVP) ĐT: 0913.720386 - Phạm Thị Ngọc Mỹ (PPTH), Lê Thị Duyên (NV PQT), Trịnh Thị Châm (NV PQT), Thị Thuyết (NV P TC-HC). Khổng Trọng Long Nguyễn Chí Thanh
Ngày 18/02/2018 (Ngày 03 Tết) - Nguyễn Thành Phương (PCVP) - Hoàng Minh Trình (PPTH), Nguyễn Thi Thương (NV p TC-HC), Trương Thị Chang (NV PQT) Hoàng Văn Toàn Trương Thị Chang
Ngày 19/02/2018 (Ngày 04 Tết) - Dương Thanh Huân (PCVP) ĐT:
0913.637.204
- Nguyễn Đức Khánh (PPTH), Trương Thị Chang (NV PQT), Nguyễn Thị Thương (NV p TC-HC), Hoàng Văn Toàn Trương Thị Chang
Ngày 20/02/2018 (Ngày 05 Tết) - Dương Thanh Huân (PCVP)
0913.637.204
- Phạm Thị Ngọc Mỹ (PPTH), Lê Thị Duyên (NV PQT), Trịnh Thị Châm (NV PQT), Trịnh Thị Ái Vân (NV PQT), Trương Thị Chang (NV PQT), Nguyễn Thị Thương (NV p TC-HC). Hoàng Văn Toàn Trương Thị Chang
 

KHO LƯU TRỮ TỈNH ỦY
Đ/c: Trần Văn Toàn (TPLT): Ngày 14-02-2018 (29 tết), ngày 15-02-2018 (30 tết) và ngày 16-02-2018 (Mùng 01 tét) ĐT: 0982.129729.
Đ/c Ung Thị Hoa Lài (NVPLT): Ngày 17-02-2018 (Mùng 03 tết), ngày 18-02-2018 (Mùng 04 tết) ĐT:0967.757.017.
Đ/c Phan Thi Hoa (PP LT): Ngày 19-02-2018 (Mùng 04 tết), ngày 20-02-2018 (Mùng 05 tết) ĐT: 0979.777002.
 • Nhiệm vụ của ca trực:
1/ Tiếp khách đến chúc tết Tỉnh uỷ, bảo vệ tài sản của cơ quan, theo dõi tình hình và báo cáo kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy.
2/ Đại diện ca trực phải phản ánh đầy đủ tình hình diễn biến của ca trực vào sô trực (do phòng Quản trị câp) và ký bàn giao với ca trực tiếp theo.
 • Thời gian trực: Ca trực bắt đầu từ 7 giờ 00 sáng đên 7 giờ 00 sáng ngày hôm sau.
 • Địa đỉễm trực: Phòng Lễ tân Tỉnh uỷ.
Điện thoại cơ quan: 3.879264; Fax: 3.879446.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập58
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm53
 • Hôm nay16,439
 • Tháng hiện tại249,995
 • Tổng lượt truy cập3,491,642
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây