Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 05/2023

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 05/2023

Số kí hiệu VB 2279
Ngày ban hành 28/01/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
                                                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 26 tháng 01 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 05 năm 2023 (từ ngày 30/01 đến ngày 03/2/2023)
------
 
Thứ Hai (30/01):
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác tổ chức xúc tiến đầu tư năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh; thủ trưởng các đơn vị: sở KHĐT, TNMT, Xây dựng, Công thương, VHTT&DL, Ngoại vụ, Ban Quản lý khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và du lịch tỉnh. (Giao các cơ quan, đơn vị dự họp báo cáo nội dung liên quan).
Thứ Ba (31/01):
   Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c GĐ Công an tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh.
                   (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung).
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp BCĐ thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 12/7/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Trần Đức Thịnh - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                   (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung).
Thứ (01/2):
    Sáng:      - 09h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản.
   Chiều:     14h30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 03/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Tình hình tuần qua, nhiệm vụ tuần tới.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ. Mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
3. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: (1) Xin ý kiến Đề án “Tái cấu trúc Trường cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2045”; (2) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế tập thể. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
4. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo nội dung: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thứ Năm (02/2):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ Sở NN&PTNT về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: tại sở NN&PTNT.
                   Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, sở TN&MT, Nội vụ.
     Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, sở TT&TT, Đài PTTH&Báo Bình Phước.
Thứ Sáu (03/2):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 03/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
2. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: (1) Xin ý kiến Đề án “Tái cấu trúc Trường cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2045”; (2) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế tập thể. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo nội dung: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
   
                   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây