Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 07/2022 (cập nhật và bổ sung)

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 07/2022

Số kí hiệu VB 2108
Ngày ban hành 10/02/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung


TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
                                                 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Bình Phước, ngày 11  tháng 2 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 07 năm 2022 (từ ngày 14/2 đến ngày 20/2/2022)
------

Thứ bảy (12/2): 
      Sáng:        *Chương trình làm việc của đồng chíNguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ như sau:
- 08h00’ đến 09h30’:Thăm và làm việc với Ban lãnh đạo KCN Sikico về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Địa điểm:Giao Ban Quản lý khu kinh tế phối hợp với lãnh đạo KCN Sikiko bố trí địa điểm thăm và làm việc. Thành phần cùng dự:  Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, KH&ĐT, Ban QLKKT, Công Thương, TN&MT, LĐTB&XH, GĐ sở GTVT, GĐ sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản.
- 09h30’ đến 11h00’:Làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản về tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết năm 2022. Địa điểm:Tại Huyện uỷ Hớn Quản. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, KH&ĐT, Ban QLKKT, Công Thương, TN&MT, LĐTB&XH, Tài chính, GD&ĐT, Y tế, GĐ sở GTVT, GĐ sở Xây dựng.
Thứ hai (14/02): 
Chiều:            - 14h00’:Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị. Địa điểm:Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: 
- 14h00’ – 15h30’:Sở Xây dựng: Thông qua Đề án phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, và tầm nhìn đến năm 2030.
- 15h30’:Thị uỷ Phước Long: Thông qua Đề án Đầu tư hạ tầng của Thị xã Phước Long giai đoạn 2021 - 2025, và tầm nhìn đến năm 2030.
Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chủ nhiệm theo Quyết số 337-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh uỷ, gồm: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành, PGĐ Sở KH&ĐT; Đ/c Trần Văn Xuân – PGĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ Sở Nội vụ; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ Sở TN&MT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng Ban QLKKT; Đ/c Đinh Tiến Hải – GĐ BQLDA ĐTXD tỉnh; Đ/c Phạm Thuỵ Luân – TUV, Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long.
Thứ ba (15/02):
     Sáng:         - 08h00’:  Đ/c Nguyễn Mạnh Cường,UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Địa điểm:Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
- 09h00’:Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
    Chiều:        - 14h00’:Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 7/2022. Địa điểm: Tạiphòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: 
- 14h00’- 14h30’:Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên.
- 14h30’-16h00’:UBKT Tỉnh uỷ báo cáo: Kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên.
- 16h00’:Văn phòng Tỉnh uỷ: Thông qua dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy trình chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Thường trực, BTV Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh uỷ. 
Thứ tư (16/02): 
    Sáng:            - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường,UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp công dân (Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự).Địa điểm:Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 
   - 08h00’:Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Địa điểm:Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
   Nội dung: 
- 08h00’ – 09h30’:Sở GD&ĐT thông qua: Đề án phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030.
- 09h30’:Sở Thông tin và truyền thông thông quaKế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin.
Thành phần dự họp: Thành viên Ban chủ nhiệm 339 (theo Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh uỷ), gồm các đồng chí: Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐTB&XH; Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT; Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Sở TT&TT; Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT; Trần Văn Chung – Giám đốc Sở VHTT&DL; Phạm Thị Anh Thư – Giám đốc Sở Ngoại vụ.
    Chiều:          - 14h00’:Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 8. Địa điểm:Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
               Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương: (1) phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách năm 2021; (2) Công văn số 10/UBND-KT ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng hỗn hợp tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; (3) Công văn số 180 –CV/BCS ngày 27/12/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin chủ trương thu hồi đất của Ban Quản lý Khu kinh tế, giao UBND huyện Đồng Phú quản lý; (4) Công văn số 3034/UBND-TH ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về đề nghị thuận chủ trương, khảo sát lập đề xuất dự án đầu tư khu thương mại – dịch vụ và công nghiệp cửu khẩu Lộc Thịnh. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh mời.
Thứ năm (17/02):
    Sáng:            - 08h00’:Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Long hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Địa điểm:Tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
     Chiều        - 14h30’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ,phiên thứ 9/2022Địa điểm:Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 334 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua các nội dung: (1) Đề án phát triển hệ thống thương mại, thương mại điện tử tỉnh Bình Phước; (2) Đề án phát triển thương mại biên giới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025. Cùng dự: Đ/c Trần Văn Mi, TUV – PCT UBND tỉnh, Chủ nhiệm Chương trình; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, TUV – GĐ sở Công thương, PCN Chương trình.
Thứ sáu (18/02): 
      Sáng:          - 08h00’:Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 4/2022. Địa điểm:Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ. 
   - 08h00 - 08h45’:Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
   - 08h45’- 10h00’:Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông qua: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.
- 10h00’: Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua:Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy trình chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Thường trực, BTV Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh uỷ.
     

                   Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG                   Đã ký


Nguyễn Văn Khánh
            

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây