Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 40/2019

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 40/2019

Số kí hiệu VB 568
Ngày ban hành 26/09/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
               *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
         Bình Phước, ngày 27 tháng 9 năm 2019

                                           LỊCH LÀM VIỆC
      CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
              Tuần thứ 40 (từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019)
                                                 - - - - -

Trong Tuần làm việc 40, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
 
 
THỨ HAI - Ngày 30/9SÁNG
Chương trình làm việc của đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trong buổi sáng ngày 30/9/2019:
1) 07h30’: Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Phú Riềng (Toà nhà Trung tâm hành chính huyện, Trung tâm thương mại, công tác giải toả đền bù, diện tích đất do Tập đoàn cao su bàn giao về cho huyện Phú Riềng).
Địa điểm: 07h30 tập trung tại Khu tái định cư Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
2) 09h00’:  Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Bù Gia Mập (Trung tâm Thương mại, Khu đất dự kiến làm Cụm công nghiệp, diện tích đất Tập đoàn cao su dự kiến bàn giao về cho huyện Bù Gia Mập).
Địa điểm: 09h00’ Tập trung tại Huyện uỷ Bù Gia Mập.
3) 10h30’: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Phước Long (Trung tâm thương mại, diện tích đất Tập đoàn cao su giao về cho thị xã).
Địa điểm: 10h00’: Tập trung tại Trung tam thương mại Sơn Phát – Trung tâm hành chính thị xã Phước Long.
4) 10h30’: Làm việc với Thường trực các đơn vị: Thị uỷ Phước Long, Huyện uỷ Phú Riềng, Huyện uỷ Bù Gia Mập về các nội dung đã đi kiểm tra trong buổi sang.
Địa điểm: Phòng họp Thị uỷ Phước Long.
Thành phần dự kiểm tra các công trình:  
Đại diện Lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT, Giao thông – Vận tải, Công thương, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý án đầu tư xây dựng tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh và Huyện uỷ các địa phương liên quan bố trí.  Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình làm việc.
Thành phần cùng dự buổi làm việc với Thường trực Thị uỷ Phước Long,  Huyện uỷ Phú Riềng, Huyện uỷ Bù Gia Mập: Ngoài các thành phần tham dự đoàn kiểm tra nêu trên, mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, NN&PTNT.
Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe đưa đoàn trong suốt buổi công tác. Đúng 06h45’ xuất phát tại sân trước trụ sở Tỉnh uỷ.
Dự đưa tin: Cơ quan Báo, Đài truyền hình tỉnh.


CHIỀU
 
Chương trình làm việc Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ:
1) 15h00: Làm việc với Bí thư Huyện uỷ Đồng Phú về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2) 16h00:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Bình Phước. Giao Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
THỨ BA - Ngày 01/10

SÁNG
 
08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì tiếp công dân theo đinh kỳ tháng 10/2019.  Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.
Thành phần: Mời dự: Thường trực HĐND; UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.CHIỀU
14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quý IV/2019.
Thành phần: Do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí.
Địa điểm: Phòng Giao ban – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  02/10
SÁNG
07h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo chuyên đề về “Xây dựng Tầm nhìn chiến lược của tỉnh – Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo”.
Địa điểm: Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh năm 2019 (lớp thứ 2) – Hội trường Trường Quân sự tỉnh Bình Phước.

CHIỀU
14h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 29/2019.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2. MTTQVN tỉnh: Báo cáo Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB&XH, các thành phần phần khác do UBMTTQVN tỉnh mời.
3. Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo kiến nghị của các đơn vị.
4. Đoàn kiểm tra 1246: Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Đại diện  Đoàn kiểm tra 1246, các thành phần khác do Đoàn kiểm tra 1246 bố trí.
5. Các đoàn kiểm tra: Đoàn giám sát số 1302, Đoàn kiểm tra số 1304, Đoàn kiểm tra số 1306, Đoàn kiểm tra số 1307: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Giao Ủy ban Kiểm tra Chủ trì, phối hợp với các đoàn liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng các Đoàn kiểm tra, giám sát.
THỨ NĂM - Ngày  03/10


SÁNG
1) 08h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 17 Khoá X nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Thành phần tham dự:  
- Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng (Cơ quan phía Nam)
- Cấp tỉnh: Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tỉnh.
- Cấp huyện và tương đương: Bí thư các Huyện, Thi, Thành uỷ, Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Công văn số 3171-CV/TU ngày 09/9/2019 của Tỉnh uỷ Bình Phước về việc chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Khoá X.
Địa điểmHội trường Tỉnh uỷ (Lầu 3).
2) 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghệ 4.0 năm 2019.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội.
3) 13h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi họp mặt tuyên dương thành tích xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu, giai đoạn 2015 – 2019.
Địa điểm: Trung tâm Tổ chức sự kiện – Khách sạn Tân Sơn Nhất 5 sao, số 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

CHIỀU
 
14h00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng đ/c Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc với Binh đoàn 16 về tình hình hoạt động của Bình đoàn, những đề xuất kiến nghị của Bình Đoàn đối với Tỉnh Bình Phước. Giao Binh đoàn 16 chuẩn bị nội dung báo cáo.
Thành phần: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ, Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ngành: KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp – Binh đoàn 16.
THỨ SÁU - Ngày 04/10SÁNG
08h00:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện, Tiểu Ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần:
- Thành viên Tiểu ban Văn kiện (Theo Quyết định số 1522-QĐ/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy về Thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025),
- Thành viên Tiểu Ban Nhân sự (Theo Quyết định số 1520-QĐ/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy về Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025)
Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
Địa điểm : Hội trường Tỉnh ủy (Lầu 3)CHIỀU
 
14h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị thông báo Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập, Thành ủy Đồng Xoài, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, TN&MT, và các thành phần khác được mời khi cần.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
   


Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.

(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)
 
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


            (Đã ký)Nguyễn Văn Khánh

 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây