Lịch làm việc của VPTU tuần 11/2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 11/2022

Số kí hiệu Vb 2132
Ngày ban hành 12/03/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 12 tháng 3 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 11/2022
(từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022)

Thứ Hai (ngày 14/3/2022)
Chiều 14 giờ 00: Họp Lãnh đạo Văn phòng.
Nội dung: Phân công công tác các đ/c lãnh đạo Văn phòng.
Cùng dự: Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 15/3/2022)
Sáng 08 giờ 00 đến 9 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022 (nội dung 1).
09 giờ 00 đến 9 giờ 30:Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022 (nội dung 2).
09 giờ 30:Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022 (nội dung 3 và 4)
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022 (tiếp).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương  (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 16/3/2022)
  8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.   
8 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) đi khảo sát thực địa dự án đầu tư của các Doanh nghiệp thuộc vị trí Quỹ An sinh xã hội quản lý (Thời gian 01 ngày).
Địa điểm: Tại huyện Bù Đăng.
  14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 14/2022 về công tác cán bộ.
14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 14/2022 (tiếp).
 Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
15 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự họp triển khai các bước để chuẩn bị thành lập Đoàn giám sát của Tỉnh ủy (Đoàn thứ 3).
Địa điểm: Tại phòng họp D – UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 17/3/2022)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự trực tuyến Hội nghị Thống kê toàn quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 14/2022 (tiếp).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 18/3/2022)
  08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Chủ nhiệm 344 về Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương  (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 19/3/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 20/3/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
        CHÁNH VĂN PHÒNG

                              Đã ký

                    
           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây