Lịch làm viêc của VPTU tuần 20/2022

Lịch làm viêc của VPTU tuần 20/2022

Số kí hiệu VB 2164
Ngày ban hành 14/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
       VĂN PHÒNG
                 *
                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                 Bình Phước, ngày 14 tháng 5 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 20/2022 
(từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2022)
 
Thứ Bảy (ngày 14/5/2022)
  Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) làm việc tại cơ quan.
Thứ Hai (ngày 16/5/2022)
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 29.
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) hội ý cùng Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Đ/c Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC - LT), Đ/c Nguyễn Văn Thư ( TP TH).
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 17/5/2022)


Sáng
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU),  Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
07 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự tham quan diễn tập KVPT năm 2022 huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm: Tại Hội trường C - UBND huyện Bù Gia Mập
08 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II tỉnh Bình Phước năm 2022, trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II tỉnh Bình Phước năm 2021, trao giấy chứng nhận VietGAP/GlobalGAP.
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Đồng Xoài


 
Chiều 13 giờ 30: Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề và khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII.
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 18/5/2022)
Sáng 8 giờ 00: Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thường trực Ban Bí thư Trung ương triệu tập.
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH) dự Họp  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 15.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 19/5/2022)
Sáng 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV P.TC-QT), Đ/c Lê Văn Tấn dự Hội nghị Văn phòng Miền Đông Nam bộ năm 2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Nhà hàng Cọ Dầu- Khu du lịch Bửu Long, đường Huỳnh Văn Nghệ, Biên Hòa, Đồng Nai.
6 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) Dự Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phát động phong trào trồng cây xanh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Tại ấp 4, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài.
08 giờ 00Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 30/2022.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 15.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP P.TH) dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 20/5/2022)
Sáng 08 giờ 00Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự buổi họp của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh (thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT) dự buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi  trao đổi kinh nghiệm về thực hiện chuyển đổi số.
Địa điểm: Tại phòng họp A - UBND tỉnh.
 
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc  (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 21/5/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 22/5/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT) học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 17/5 đến 20/5/2022)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
        CHÁNH VĂN PHÒNG

                    Đã ký


           Nguyễn Văn Khánh
   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây