Lịch làm việc của VPTU tuần 26/2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 26/2022

Số kí hiệu VB 2181
Ngày ban hành 25/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 18 tháng 6 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 26/2022
(từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022)
 
Thứ Hai (ngày 27/6/2022)
Sáng 8 giờ 00: Họp Chi bộ 1.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) chủ trì cuộc họp với các đơn vị về việc bàn, thống nhất quy trình thực hiện thuận chủ trương và thanh lý cây cao su, giao đất cho nhà đầu tư.
Cùng dự: Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT)
Địa điểm: Tại Phòng Truyền thống – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
Địa điểm: Tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) đi công tác tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
13 giờ 30: Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT) dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ III/2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 28/6/2022)


Sáng
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp 612.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
7 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Thống Nhất.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) dự tập huấn phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo do UBKTTW tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long.
Địa điểm: Tại Thị ủy Bình Long.
14 giờ 00: Họp Chi bộ 2.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 29/6/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) và Phòng Tổng hợp dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.HC-LT), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH), Đ/c Vương Hồng Nhung (CV P.TH) dự tập huấn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức (thời gian đến hết ngày 01/7/2022).
Địa điểm: Tại Hội trường Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
8 giờ 00: Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT) hướng dẫn cơ chế chính sách chi trả tiền lương đối với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Chiều 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV P.TH) dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do BCS đảng Bộ Ngoại giao tổ chức.
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 30/6/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn 2012-2022) do BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức.
Đ/c Phạm Hải Thu (Cv P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
8 giờ 00: Họp Chi bộ 3.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) dự buổi họp của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ an ninh xã hội.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 01/7/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT) dự buổi họp của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh ủy.  
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự buổi làm việc của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
8 giờ 00: Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH) dự Hội thảo “Thực trạng – Giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên trong ấp, sóc, khu dân cư, đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Hớn Quản”. 
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT) tiến hành giao – nhận hồ sơ tài liệu các cuộc họp.
Mời dự: Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT)
Địa điểm: Tại Lưu trữ Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh  (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 02/7/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 03/7/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT) học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị từ ngày 27/6 đến hết ngày 01/7/2022
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
        CHÁNH VĂN PHÒNG

            
                           Đã ký
         

           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây