Lịch làm việc của VPTU tuần 33/2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 33/2022

Số kí hiệu VB 2202
Ngày ban hành 13/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 12 tháng 8 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 33/2022
(từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022)
 
Thứ Bảy (ngày 13/8/2022)
  Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT) làm việc tại cơ quan
Thứ Hai (ngày 15/8/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên phụ trách lĩnh vực được phân công dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 50/2022 (thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) cùng Đoàn đi kiểm tra việc chấp hành của Pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Theo kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại UBND huyện Chơn Thành.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) (theo lĩnh vực được phân công), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên phụ trách lĩnh vực được phân công dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 50/2022.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự họp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông qua các nội dung về thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 -2025.
Địa điểm: Tại Hội trường A – Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
15 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT) dự họp trao đổi công tác chuẩn bị Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới đất liền.
Địa điểm: Tại Hội trường A – BTGTU.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh  (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 16/8/2022)


Sáng
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 -2025.
Địa điểm: Tại Hội trường A – Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh dự họp BCĐ 35 cấp tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) đi công tác tại Huyện ủy Lộc Ninh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 17/8/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tập đoàn Vingroup.
Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) cùng Đoàn đi kiểm tra việc chấp hành của Pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Theo kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại UBND huyện Hớn Quản.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) đi công tác theo chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra 637.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 18/8/2022)
Sáng 8 giờ 00: Hội nghị BCH Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.
Nội dung: Thực hiện quy trình quy hoạch nhân sự BCH Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.
8 giờ 00 đến 8 giờ 30: Hội nghị BCH lần 1
Thành phần: BCH Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.
Nội dung: Rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 9 giờ đến 9 giờ 30: Hội nghị BCH mở rộng
Thành phần: Các Đ/c: UV.BCH, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ.
Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu nhân sự.
10 giờ đến 10 giờ 30: Hội nghị BCH lần 2
Thành phần: BCH Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.
Nội dung: Lấy phiếu thống nhất danh sách quy hoạch.
Các Đ/c: Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT), Bùi Công Lực (CV P.HC-LT), Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT), Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT) phục vụ công tác kiểm phiếu Hội nghị.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.

8 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) dự họp nhằm nắm bắt tiến độ thực hiện, cũng như tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai công tác tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho các đối tượng chính sách năm 2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

8 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) đi công tác tại Huyện ủy Bù Đăng.
Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) cùng Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân (thời gian đến hết ngày 19/8/2022).
Địa điểm: Tại Tỉnh ủy Long An.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 19/8/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) dự buổi làm việc của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh với Hội đồng Quản lý Quỹ An sinh xã hội về tình hình hoạt động của Quỹ.
Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) cùng Đoàn đi kiểm tra việc chấp hành của Pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Theo kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại UBND huyện Bình Long.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) chuyên viên phụ trách lĩnh vực dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 26/2022.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 20/8/2022)
Sáng Các Đ/c: Lê Sỹ Minh (TP HC-LT), Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Trần Văn Toàn (PP HC-LT), Lê Văn Tuấn (PP TH), Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV P.TH), Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH), Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Phan Thị Hoa (Cv P.HC-LT) khám sức khỏe ban đầu lập hồ sơ lưu trữ đợt 3 năm 2022.
Địa điểm: Tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 21/8/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT) đi học lớp Cao cấp LLCT tại Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 18/8 đến hết ngày 19/8/2022)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
      CHÁNH VĂN PHÒNG


                      Đã ký        

           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây