Lịch làm việc của VPTU tuần 42/2021

Lịch làm việc của VPTU tuần 42/2021

Số kí hiệu VB 1999
Ngày ban hành 16/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
          VĂN PHÒNG
                   *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                               Bình Phước, ngày 15 tháng 10 năm 2021
  LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 42/2021
(từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021)
 
Chủ Nhật (ngày 17/10/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV P.TH) dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.
Địa điểm: Tại phòng họp G-UBND tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) kiểm tra đường truyền Hội nghị trực tuyến do UBKT Trung ương tổ chức.
Thứ Hai (ngày 18/10/2021)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị trực tuyến do UBKT Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo.
Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 19/10/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
7 giờ 30: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do UBKT Tỉnh ủy tổ chức (thời gian từ ngày 19/10 đến hết ngày 23/10/2021).
Địa điểm: Tại trung tâm Hội nghị Trường chính trị tỉnh.
9 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) đi kiểm tra, thống nhất vị trí cao su 10% của Công ty TNHH Đại Lục giao cho Quỹ Hỗ trợ ASXH tỉnh.
Địa điểm: Dự án của Công ty TNHH Đại Lục, tại khoảnh 11, tiểu khu 46 tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV P.TH) dự Họp Ban đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp G UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 20/10/2021)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) , Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy 9 tháng năm 2021.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Các Đ/c Lãnh đạo Văn phòng dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước về việc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng”.
Địa điểm: Tại Phòng họp C-Tỉnh ủy.
13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW4 (khóa XIII) và các nội dung báo cáo viên.
Địa điểm: Tại Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 21/10/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh.
Địa điểmTại Phòng họp B-Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề chuyển đổi số.
Địa điểm: Tại trung tâm Hội nghị Trường chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Họp Tổ thanh lý tài sản cơ quan.
Địa điểm: Tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 22/10/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Trường chính trị.
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Toàn thể đảng viên dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Họp phòng Tổng hợp
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV P.TH) dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương(P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 23/10/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH)
- Trực đội xe: Đ/c Lê Văn Tấn (P.TC-QT)
- Trực phục vụ: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Chủ nhật (ngày 24/10/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Văn Tấn (P.TC-QT).
- Trực phục vụ: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
  Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT) học trực tuyến lớp CCCT từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2021
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
          CHÁNH VĂN PHÒNG                    
           Nguyễn Văn Khánh
   


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây