Lịch làm việc của VPTU tuần 49 - 2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 49 - 2022

Số kí hiệu VB 2259
Ngày ban hành 03/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 04  tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 49/2022
(từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2022)
 
Chủ Nhật (ngày 04/12/2022)
  Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT), Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT) chuẩn bị phục vụ Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ Hai (ngày 05/12/2022)
Sáng 08 giờ 00:  - Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
  • Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự Hội nghị tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
  • Đảng viên, công chức và người lao động cơ quan VPTU dự Hội Nghị tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
(Thời gian: đến hết ngày 06/12/2022).
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự buổi tiếp của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh đến thăm và chào xã giao.
Địa điểm: Tại phòng VIP – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 06/12/2022)
Sáng 9 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu công ty và đề xuất mô hình hoạt động công ty.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PP TC-QT) dự buổi kiểm tra của Đoàn kiểm tra PCCC và CNCH Công an tỉnh về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Địa điểm: Tại Trụ sở Tỉnh ủy (Từ 8 giờ đến 9 giờ 00)
Tại Nhà khách Tỉnh ủy (Từ 9 giờ 00)
8 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT) dự buổi làm việc của Đoàn công tác của Cục A05 –BCA về công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo về bí mật nhà nước trên không gian mạng.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT) dự buổi làm việc của Đoàn công tác của Cục A05 –BCA với các đơn vị (Thời gian đến hết ngày 8/12/2022).
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
Thứ Tư (ngày 07/11/2022)
Sáng 09 giờ 20: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT) và chuyên viên Tổng hợp (theo lĩnh vực được phân công phụ trách) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 69/2022.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  14 giờ 00: Họp Lãnh đạo Văn phòng
Nội dung: Xét phân loại cán bộ, công chức năm 2022.
Cùng dự: Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
15 giờ 00: Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
Nội dung: Xét thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức năm 2022.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
15 giờ 30: Họp Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.
Nội dung: Xét phân loại Tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạoĐ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Năm (08/12/2022)
Sáng 07 giờ 40: Các Đ/c lãnh đạo Văn phòng và các Đ/c Phòng Tổng hợp dự kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa X (Thời gian đến hết ngày 09/12/2022).
 Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
8 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Hội nghị Tổng kết dự án DISTINCT do Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh (Thời gian 01 ngày).
Địa điểm: Tại Hội trường khách sạn Bombo.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) đi công tác theo lịch làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (09/12/2022)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) đi công tác theo lịch làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại phòng giao Ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.             
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH) dự họp Tổ xây dựng Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
Nội dung: Góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 10/12/2022)
  -Trực lãnh đạo: Trần Văn Xuân (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 11/12/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Các Đ/c: Nguyễn Thị Lan (CV P.TC-QT), Nguyễn Thị Thương (CV P.HC-LT), Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT), Đ/c Phạm Hải Thu (C

V P.HC-LT), Đ/c Vương Hồng Nhung (CV P.TH) tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên  năm 2022 (Thời gian từ ngày 04/12 đến 09/12/2022).
 Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
      CHÁNH VĂN PHÒNG

                       Đã ký


           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay11,321
  • Tháng hiện tại550,671
  • Tổng lượt truy cập6,805,171
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây