lich BDVTU tuan 01/2020

lich BDVTU tuan 01/2020

Số kí hiệu VB 663
Ngày ban hành 30/12/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
         BAN DÂN VẬN
                   *
                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
         Bình Phước, ngày  27  tháng 12 năm 2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 01 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)
-----
Chủ nhật (29/12):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí UV.BTV Thành ủy Đồng Xoài năm 2019.Địa điểm: Phòng họp BTV Thành ủy Đồng Xoài. Xe 93A-2278
Tối:
- 19 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự lễ tuyên dương danh hiệu "sinh viên 5 tốt", tập thể sinh viên 5 tốt", học sinh 3 rèn luyện" và "học sinh 3 tốt" tỉnh Bình Phước, trao giải chung kết sân chơi "tìm kiếm tài năng trẻ" năm 2019.Địa điểm: Hội trường Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh. Xe 93A-2278
Thứ hai (30/12):
Sáng:
         - 08 giờ 30:  Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Họp giao ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan MTTQ VN tỉnh:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng Ban làm việc tại trụ sở.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban dự hội nghị BCH lần thứ 25 (mở rộng) khóa XI. để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng năm 2020, của thị xã Bình Long. Địa điểm: Hội trường thị ủy Bình Long.Xe 93A-2278.
 
- 16 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự bữa cơm thân mật Tất niên năm 2020, cùng cán bộ, công chức thị ủy Bình Long.Địa điểm: Trụ sở Thị ủy Bình Long.Xe 93A-5969
Thứ ba (31/12):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Phước.Địa điểm: Hội trường Hội CCB tỉnh Bình Phước.Xe 93A-5969.
- Đồng chí Đoàn Công Tứ - Chuyên viên phòng Đoàn thể và các hội; phối hợp chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu chỉ đạo của Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối vận huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Hội trường UBND xã Bù Nho. Xe 93A2278.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 824 của tỉnh ủy về an ninh tư tưởng trên mạng xã hội. Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì họp giao ban tuần 01/2020. Địa điểm: Phòng họp cơ quan Ban dân vận Tỉnh ủy.
* Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo ban và Trưởng, Phó phòng chuyên môn.
(Bổ sung)- 17 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang –UVBTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, dự cơm thân mật với CBCC nhân dịp Tết niên năm 2020 của cơ quan Sở Tài chính. Địa điểm: Khuôn viên Sở Tài chính. Xe 93A 5969.
Thứ tư (01/01):
- CBCC cơ quan nghỉ Tết Dương lịch năm 2020.(theo Thông báo 453-TB/UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh).
Thứ năm (02/01):
       Sáng:
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2020.Địa điểm: Hội trường tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
* Thành Phần: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban; Đồng chí Trần Đức Mậu - Trưởng phòng; Đồng chí Trần Ngọc Thành – Chuyên viên; Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước cùng dự.
* Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước chuẩn bị nội dung và mời đại biểu tham dự hội nghị.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở
                   Chiều:
                             - 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang –UVBTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; dự Hội nghị CBCC & NV cơ quan UBMTTQVN tỉnh; Địa điểm: Phòng họp cơ quan MTTQ VN tỉnh.
- 17 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang –UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN, dự bữa cơm thân mật, nhân dịp Công an tỉnh Bình phước  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Địa điểm: Trụ sở Công an tỉnh.
- Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (03/01):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: BCH Công Đoàn Cơ quan Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Chi bộ cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo nội dung (Kế hoạch số 05-KH/CĐCS ngày 09/12/2019 của BCH Công Đoàn).
Địa điểm: Sân Ban Dân vận tỉnh ủy.
*Thành Phần: mời dự Lãnh đạo Ban và CBCC cơ quan.      
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban và CBCC, tiếp tục dự và tham gia các hoạt động  do BCH Công đoàn tổ chức.

Thứ bảy (04/01):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng ban dự lễ Đặt Đá xây dựng chùa Bảo An. Địa điểm: Chùa Bảo An thị xã Bình Long.Xe 93A-2278.
Chiều:
- 16 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự bữa cơm thân mật nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Phước Long. Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.Xe 93A-5969.
Tối:
- 19 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng Phước Long (06/01/1975 -06/01/2020). Địa điểm: Quảng trường 6/1, Thị xã Phước Long.Xe 93A-5969.
Chủ Nhật (05/01):
Sáng:
- 06 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 26, năm 2020.
Địa điểm: Tượng đài Phước Long Chiến thắng, Thị xã Phước Long. Xe 93A-2278.

 
 
T/L. TRƯỞNG BAN
P TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Đinh Ngọc Sinh
    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây