Đảng Bộ tỉnh Bình Phước

http://tinhuybinhphuoc.vn


Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện nghiêm Nghị quyết 18, 19 của Trung ương

Đó là nội dung trong các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng) khóa X, tổ chức ngày 28-6.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị
Hội nghị này cũng thực hiện các bước của công tác quy hoạch cán bộ; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm; triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền trình bày, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh tăng 6,64% so với cùng kỳ năm 2017, sản xuất công nghiệp tăng 11,83% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 950 triệu USD, tăng 7,09% so cùng kỳ, đạt 42,4% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 750 triệu USD, tăng 4,71% so cùng kỳ, đạt 51,02% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 4.100 tỷ đồng, đạt 68% nghị quyết đề ra. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 4.614 tỷ đồng, đạt 51% so nghị quyết.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Trong 6 tháng, thu hút đầu tư trong nước 103 dự án với vốn đăng ký 1.315,8 tỷ đồng và 17 dự án đầu tư FDI với số vốn đăng ký 119,5 triệu USD. Thành lập mới 500 doanh nghiệp với vốn đăng ký 7.160 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch năm. Trong xây dựng nông thôn mới, bình quân số tiêu chí của 92 xã đạt 13,59 tiêu chí/xã, tăng 0,31 tiêu chí so với đầu năm. Trong đó, 9 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018 đã đạt bình quân 14,22 tiêu chí/xã, tăng 2,55 tiêu chí.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đã phê duyệt đề án của 6 đơn vị điểm. Các đơn vị này đã đi vào thực hiện theo tổ chức, bộ máy sắp xếp lại. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thông qua tờ trình và lấy phiếu tín nhiệm khảo sát về công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư và các giải pháp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới...

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư; đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, rà soát các dự án, công trình còn chậm tiến độ để điều chỉnh nguồn vốn; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài tuyến biên giới; tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết tốt các chính sách dành cho đối tượng có công và chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho các đối tượng khó khăn về nhà ở; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học mới. UBND các cấp phối hợp MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị tổ chức đối thoại với nhân dân để giải quyết ngay các trường hợp khiếu kiện đúng.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu tín nhiệm thông qua tờ trình về công tác điều chỉnh,
bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt diện Trung ương quản lý
nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành, huyện, thị nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo đúng định hướng đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Trung ương; đồng thời tập trung cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm về tài chính công, đất đai, đầu tư công...

Tác giả bài viết: Thùy Hương (Báo Bình Phước)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây