CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Thứ năm - 05/05/2016 21:41 2.530 0
Căn cứ Công văn số 179-CV/BTGTU ngày 29/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc đăng phát Chương trình hành động của các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Phước đăng tải toàn văn Chương trình hành động của các ƯCV.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ƯCV ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV:
 

STT Họ và tên Trích ngang lý lịch Chương trình hành động
1 Nguyễn Văn Lợi Xem bảng trích ngang của tất cả các ƯCV tại đây Xem tại đây
2 Huỳnh Thành Chung Xem tại đây
3 Phạm Thị Ngọc Phú Xem tại đây
4 Tôn Ngọc Hạnh Xem tại đây
5 Điểu Huỳnh Sang  Xem tại đây
6 Phan Viết Lượng Xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ƯCV ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021:
 

Stt            Họ và tên               Hình

Lý lịch

trích ngang

Chương trình hành động
 1 Trương Thị Ngọc Anh  truong_thi_ngoc_anh_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
 2  Lê Thị Kim Anh   Xem tại đây  Xem tại đây
 3  Quách Thị Ánh   Xem tại đây  Xem tại đây
 4  Đoàn Văn Bắc  doan_van_bac_1.jpg Xem tại đây  Xem tại đây
 5  Đỗ Văn Bình   Xem tại đây  Xem tại đây
 6  Nguyễn Thanh Bình nguyen_thanh_binh_1.jpg Xem tại đây  Xem tại đây
 7  Nguyễn Thanh Bình  thanh binh.jpg Xem tại đây  Xem tại đây
 8  Điểu Bưng    Xem tại đây  Xem tại đây
 9  Phạm Công    Xem tại đây  Xem tại đây
10  Nguyễn Quốc Cường  Nguyen Quoc Cuong - Chanh Van phong.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
11  Trần Văn Chung tran_van_chung_1.png Xem tại đây Xem tại đây
12  Trần Thị Hạnh Dung    Xem tại đây  Xem tại đây
13  Hồ Thị Phương Dung  ho_thi_phuong_dung_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
14  Nguyễn Tiến Dũng nguyen_tien_dung_1.jpg
 
 Xem tại đây  Xem tại đây
15  Nguyễn Văn Dũng  nguyen van dung.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
16  Hà Anh Dũng  ha_anh_dung_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
17  Trần Quốc Duy  quoc duy.jpg Xem tại đây  Xem tại đây
18  Mai Thùy Dương   Xem tại đây  Xem tại đây
19  Điểu Điều  DIEU DIEU.jpg Xem tại đây  Xem tại đây
20  Lê Vinh Đởm    Xem tại đây  Xem tại đây
21  Lê Đình Hải   Xem tại đây  Xem tại đây
22  Nguyễn Tấn Hải    Xem tại đây  Xem tại đây
23  Phạm Phước Hải  pham_phuoc_hai_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
24  Đỗ Thị Bích Hạnh 24. DO THI BICH HANH (1).jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
25  Vũ Minh Hằng    Xem tại đây  Xem tại đây
26  Huỳnh Thị Hằng  HTH.JPG Xem tại đây  Xem tại đây
27  Trần Tuệ Hiền trantuehien.JPG  Xem tại đây  Xem tại đây
28  Trần Thị Xuân Hiền xuan hien.JPG  Xem tại đây  Xem tại đây
29  Nguyễn Thị Xuân Hòa  nguyen_thi_xuan_hoa_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
30  Trịnh Thị Hòa    Xem tại đây  Xem tại đây
31  Trần Thị Hồng    Xem tại đây Xem tại đây 
32  Nguyễn Minh Hợi  nmhoi.jpg  Xem tại đây Xem tại đây
 33  Trịnh Văn Huy    Xem tại đây  Xem tại đây
 34  Lã Thị Thu Hương    Xem tại đây  Xem tại đây
 35  Đỗ Thị Thanh Hương  New Picture (18).png  Xem tại đây  Xem tại đây
 36  Nguyễn Thị Lan Hương  nguyen_thi_lan_huong_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
 37  Nguyễn Thị Hường    Xem tại đây  Xem tại đây
 38  Nguyễn Văn Khánh   Xem tại đây  Xem tại đây
39  Võ Đăng Khoa  vo_dang_khoa_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
40  Nguyễn Đăng Khoa  NGUYỄN ĐĂNG KHOA (ẢNH 3x4).jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
41  Đào Thị Lanh  dao_thi_lanh_1.gif  Xem tại đây  Xem tại đây
42  Vương Thị Tâm Lành    Xem tại đây  Xem tại đây
43  Lê Hoàng Lâm  le_hoang_lam_1.jpg  Xem tại đây Xem tại đây
44  Nguyễn Quốc Lâm    Xem tại đây  Xem tại đây
45  Trần Văn Lân  tran_van_lan_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
46  Nguyễn Thị Nhật Lệ    Xem tại đây  Xem tại đây
47  Nguyễn Thị Kim Liên nguyen_thi_kim_lien_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
48  Ngô Thị Liễu    Xem tại đây Xem tại đây
49  Lê Thị Thanh Loan thanh loan.png  Xem tại đây  Xem tại đây
50  Huỳnh Phước Lộc  huynh_phuoc_loc_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
51  Nguyễn Văn Lợi  nguyen_van_loi.png  Xem tại đây Xem tại đây
52  Đỗ Thị Luận  do_thi_luan_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
53  Phạm Thị Lượt    Xem tại đây  Xem tại đây
54  Đỗ Văn Mạnh  domanh.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
55  Trần Tuyết Minh  TTM.png  Xem tại đây  Xem tại đây
56  Huỳnh Anh Minh  huynh a minh.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
57  Huỳnh Thị Bé Năm  be nam (1).jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
58  Nguyễn Thị Kim Nga    Xem tại đây  Xem tại đây
59  Hoàng Thị Ngân  hoang_thi_ngan_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
60  Nguyễn Thị Nguyên    Xem tại đây  Xem tại đây
61  Vũ Thanh Ngữ  vo_thanh_ngu_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
62  Lê Quang Oanh  lqoanh.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
63  Trần Thắng Phúc  tran_thang_phuc_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
64  Trần Thanh Phụng  tran_thanh_phung_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
65  Ma Ly Phước me_ly_phuoc_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
66  Nguyễn Văn Phương  nguyen_van_phuong_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
67  Võ Thị Hồng Phượng  Vo Thi Hong Phuong.png  Xem tại đây  Xem tại đây
68  Võ Sá  vo_sa_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
69  Điểu Huỳnh Sang dieu_huynh_sang_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
70  Nguyễn Văn Sơn Nguyen Van Son.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
71  Dương Văn Tải    Xem tại đây  Xem tại đây
72  Trần Thị Mỹ Tâm  tran_my_tam_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
73  Nguyễn Tiến Tân    Xem tại đây  Xem tại đây
74  Nguyễn Dương Tín  nguyen_duong_tin_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
75  Lê Anh Tuấn  LE_ANH_TUAN_1.JPG  Xem tại đây  Xem tại đây
76  Đặng Kim Tuyến DANG KIM TUYEN.png  Xem tại đây  Xem tại đây
77  Lê Thị Ánh Tuyết    Xem tại đây  Xem tại đây
78  Trần Thị Ánh Tuyết  tran thi anh tuyet.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
79  Vũ Thị Tuyết  vu_thi_tuyen_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
80  Điểu Tử    Xem tại đây  Xem tại đây
81  Nguyễn Hoàng Thái  nguyen_hoang_thai_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
82  Nguyễn Văn Thành  IMG_20160512_085949.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
83  Nguyễn Thị Thảo  nk.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
84  Trần Thị Phương Thảo    Xem tại đây  Xem tại đây
85  Định Thị Thắm    Xem tại đây  Xem tại đây
86  Điểu Thiệt    Xem tại đây  Xem tại đây
87  Phạm Văn Thuấn  pham_van_thuan_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
88  Nguyễn Đức Thuận    Xem tại đây  Xem tại đây
89  Võ Quang Thuận  vo_quang_thuan_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
90  Nguyễn Thị Thu Thủy  nguyen_thi_thu_thuy_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
91  Hồ Thị Thu Thủy  91. Ho thị thu thuy.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
92  Bùi Thị Minh Thúy  92. Minh thúy.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
93  Nguyễn Thanh Thuyên  nguyen__thanh_thuyen_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
94  Nguyễn Hồng Trà  CT_Tra1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
95  Trần Ngọc Trai  20160512_083340-1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
96  Nguyễn Thị Hồng Trang nguyen_thi_hong_trang_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
97  Lê Thị Xuân Trang    Xem tại đây  Xem tại đây
98  Huỳnh Thị Thùy Trang  774 trang.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
99  Nguyễn Văn Trăm  nvtram.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
100  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm    Xem tại đây  Xem tại đây
101  Đỗ Nguyễn Minh Trí    Xem tại đây  Xem tại đây
102  Đào Thị Triển  dao_thi_trien_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây
103  Phạm Thị Hồng Vân  pham_thi_hong_van_1.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
104  Dương Thị Thanh Vị  Duong_thi_thanh_v_1i.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
105  Trần Văn Vinh    Xem tại đây  Xem tại đây
106  Diệp Trường Vũ Diep Truong Vu.jpg  Xem tại đây  Xem tại đây
107  Võ Thị Ngọc Xuyến  vo_thi_ngoc_xuyen_1.png  Xem tại đây  Xem tại đây

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây