Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 22-2021

Lịch BTC Tỉnh ủy 22-2021

Số kí hiệu VB 1065
Ngày ban hành 27/05/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Đỗ Đức Hoà

Nội dung


 


TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     Bình Phước, ngày 28 tháng 5 năm 2021      

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 22 (từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2021)
-----

Thứ hai (31/5):
Sáng       -  08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng về triển khai thực hiện Thông báo số 34-TB/UBKTTU ngày 26/3/2021 của UBKT Tỉnh ủy(Xe 0789.
-  08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ATTT và văn minh đô thị. Địa điểm: Tại Hội trường B - Công an tỉnh).
Chiều     - 14 giờ 00’:  Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB),  đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự họp Đảng ủy định kỳ. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Cùng dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
Chuẩn bị nội dung: Đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt.
Thứ ba (01/6):
Sáng       -  08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh, LĐLĐ tỉnh tham mưu. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. 
- Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) làm việc theo chương trình riêng.
Chiều     - 14 giờ 00’:  Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng TCĐ-ĐV thông qua  báo  cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  (2) Phòng TCCB thông qua công tác cán bộ.
Cùng dự: Phòng TCĐ-ĐV, Phòng TCCB, đồng chí Hứa Thị Thúy Triều.
Thứ tư (02/6):
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB),  đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: 1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Sửa đổi, bổ sung các quy định, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quy định số 16-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quy định 1443-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 05- QĐi/TU về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; sửa đổi Quyết định số 778-QĐ/TU về Quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Đỗ Thị Nguyên - Phó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Phòng TCCB, Phòng CSCB.
2. Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo: Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh thành VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Bình Phước.
Chiều     - Lãnh đạo Ban làm việc theo chương trình riêng.
Thứ năm (03/6):
Sáng      - 08 giờ 00’:  Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB),  đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
             Nội dung:
             1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
             2- Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo: Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh thành VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Bình Phước. Mời dự: đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
3-BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch tổng hợp nguồn thu ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phương án điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2021; (2) Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021.  Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
             4- UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; (2) Dự thảo quy định trách nhiệm  giám sát thường xuyên của các đồng chí UVBCH, UVBTV Tỉnh ủy; (3) Quy định cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy.
Chiều     - 13 giờ 30’- 15 giờ 00’: Lãnh đạo Ban làm việc với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Nội dung: Về  báo cáo tình hình hợp đồng trong biên chế chờ thi tuyển, xét tuyển công chức.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 15 giờ 00’- 16 giờ 30’: Lãnh đạo Ban làm việc với đại diện Lãnh đạo các đoàn thể của tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Nội dung: Về  báo cáo tình hình hợp đồng trong biên chế chờ thi tuyển, xét tuyển công chức.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ sáu (04/6):
Sáng      - 08 giờ 00’:  Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh (Xe 0789).

  
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Đỗ Đức Hòa

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây