Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 37/2020

Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 37-2020

Số kí hiệu VB 859
Ngày ban hành 03/09/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung

 

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        Bình Phước, ngày 04 tháng 9 năm 2020      
 
 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 37 (từ ngày 07 đến ngày 11/9/2020)
-----

Thứ bảy (05/9)
Sáng        - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường THPT Trần Phú, huyện Hớn Quản. Địa điểm: Trường THPT Trần Phú (Xe 0789).
Thứ hai (07/9)
Sáng      - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB) dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020. Địa điểm: Hội trường C - Trường Chính trị tỉnh (Xe 1025).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) đi công tác tại Hà Nội (Xe 0527).
Cùng đi: Đồng chí Lê Minh Thành.
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB) dự họp Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C, trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thứ ba (08/9)
Chiều      - 14 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng TCĐ-ĐV thông qua: (i) Báo cáo kết quả làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lý lịch của đảng viên theo Kế hoạch số 49-KH/BTCTU, ngày 07/8/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (ii) Phúc đáp Công văn số 10-CV/BTCHU, ngày 13/8/2020 của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Riềng “về việc hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác kết nạp Đảng”. (iii) Phúc đáp Công văn số 05-CV/BTCHU, ngày 25/8/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh “về tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng”. (iv) Dự thảo Hướng dẫn về tiêu chuẩn bình xét bổ sung thêm đối tương, khen thưởng theo Kế hoạch số 96 – KH/TU ngày 05/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) và tuyên dương các bí thư, đảng viên tiêu biểu hằng năm. (2) Phòng TCCB thông qua: (i) Công tác cán bộ. (ii) Công tác đào tạo Trung cấp Lý Luận chính trị (Xin chủ trương chuyển 01 lớp trung cấp LLCT của Đồng Xoài cho huyện Bù Đăng theo Kế hoạch 216-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). (iii) Danh sách cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên giáo tại Học viện Chính trị khu vực II, theo Thông báo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (iv) Công tác biên chế. (3) Phòng CSCB thông qua công tác chính sách.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV, Phòng TCCB, đồng chí Lê Thị Vân Anh.
Thứ tư (09/9)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên 22/2020. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
Nội dung: 1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: (i) Báo cáo công tác cán bộ. (ii) Báo cáo, xin chủ trương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: (i) Báo cáo kiến nghị của các ngành, của doanh nghiệp. (ii) Báo cáo chủ trương sáp nhập Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ trực thuộc Sở NN&PTNT về Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
Thứ năm (10/9)
Chiều      - 14 giờ 00’- 15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Trao đổi về đổi tên các Ban trực thuộc cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh theo Tờ trình số 51-TTr/ĐĐCCB ngày 10/6/2020, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 15 giờ 00’- 16 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Trao đổi về đề nghị phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Liên đoàn Lao động tỉnh theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, theo Tờ trình số 24/TTr-LĐLĐ ngày 24/6/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh (kèm Đề án số 02/ĐA-LĐLĐ ngày 24/6/2020).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 16 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với Lãnh đạo Sở Nội vụ. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Về người lao động, công tác ở Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ sáu (11/9)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Sở Nội vụ. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều     - 14 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB, PBTĐU) chủ trì họp Đảng uỷ cơ quan định kỳ tháng 8/2020. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Cùng dự: Các đồng chí Đảng uỷ viên.
Lịch làm việc thay cho Giấy mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                         
                                Đã ký

Phạm Quốc Minh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây