Lịch TT và BTVTU tuần 02/2024

Lịch TT và BTVTU tuần 02/2024

Số kí hiệu 02/2024
Ngày ban hành 07/01/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 02 năm 2024 (từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2024)
------

Thứ Hai (08/01):
Sáng   
- 08h00’:
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023. Địa điểm: Hội trường VIP, Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia HCM tổ chức. Địa điểm: Hội trường số 1, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chiều:
- 13h30’:
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường A Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Thứ Ba (09/01):
Chiều:
- 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, phiên thứ 07 (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị chương trình, nội dung).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thành phần dự: Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Xuân Thắng – UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Vũ Tiến Điền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Đoàn Văn Bắc - TUV, Viện trưởng VKSND tỉnh; Đ/c Phạm Thị Bích Thủy - TUV, Chánh án TAND tỉnh; Đ/c Lê Tiến Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp; Đ/c Phạm Văn Thuấn - Chánh Thanh tra tỉnh; Đ/c Nguyễn Chí Toàn, Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; phóng viên Đài PTTH& Báo Bình Phước dự đưa tin.
Thứ Tư (10/01): 
Sáng:
- 08h00’:
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng – PBT Thường trực Tỉnh ủy dự tại điểm cầu tỉnh Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thành phần dự:
- Các Đ/c thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo Quyết định số 1013-QĐ/TU ngày 08/6/2023 của BTV Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh,  Cục Hải quan tỉnh,  Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo và cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước dự đưa tin.
Chiều:
- 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2024 và đón nhận “Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2023”.
Địa điểm: Tại Hội trường Tòa án Nhân dân tỉnh.

- 13h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023.
Địa điểm
: Tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thứ năm (11/01):
Sáng:    
- 08h00’:
Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

Nội dung:
1. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; (2) Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu biểu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; (3) Quy trình giải quyết khiếu nại của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (4) Quy định về tổ chức và hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (5) Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Về công tác cán bộ; hiệp y quy hoạch cán bộ ngành dọc; (2) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Trung ương; (3) Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; (4) Kế hoạch quy hoạch cán bộ năm 2024; (5) kiện toàn Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (6) Về chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh theo Công văn số 2993-CV/ĐU của Đảng ủy Quân khu 7; (7) Báo cáo kết quả Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 và chủ trương thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: 
- 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

Nội dung:
1. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Trung ương.
Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đại diện lãnh đạo: BTG Tỉnh ủy, Sở Nội vụ (Trưởng Ban Tôn giáo).

2. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Báo cáo xin ý kiến nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025; (3) Tờ trình xin chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; (4) Báo cáo nội dung liên quan đến quy hoạch Bauxit trên địa bàn tỉnh. Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Kế hoạch về khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.
Thứ Sáu (12/01):
Sáng:    
- 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền – PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Họp Ban Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 1009-QĐ/TU ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng các ban đảng Tỉnh ủy: Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kinh tế; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, Đài PT-TH và Báo BP; Bí thư các huyện, thị, thành ủy; các Phó Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Thành phần khác do Đảng ủy Công an tỉnh mời.

(Giao Đảng ủy Công an tỉnh – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp).
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, BCĐ QCDC, QCLN và các chương trình phối hợp năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Địa điểm: Hội trường huyện Phú Riềng.

        Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây