Lịch TT và BTVTU tuần 08/2024

Lịch TT và BTVTU tuần 08/2024 (từ ngày 19/02 đến ngày 23/2/2024)

Số kí hiệu 08/2024
Ngày ban hành 18/02/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 08 năm 2024 (từ ngày 19/02 đến ngày 23/2/2024)
------

 

Thứ Hai (19/02):
Sáng:       
- 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình bảo đảm quốc phòng – an ninh theo Chương trình số 17 – CTr/TU của Tỉnh ủy.
Nội dung: Đảng ủy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 385-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2025.
Thành phần dự: Thành viên Ban chủ nhiệm theo Quyết định 620-QĐ/TU ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Đ/c Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tinh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc sở Ngoại vụ.
- 08h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm và làm việc với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Địa điểm: Tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế.
Thứ Ba (20/02):
Sáng:       
- 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 05/2024.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Thông báo số 1126-TB/TU, ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp thứ 37/2022.
Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh, GĐ sở TN&MT.
3. Đoàn Kiểm tra 1283 (theo Quyết định số 1283-QĐ/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) báo cáo đề xuất nội dung kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên.
Thành phần dự và báo cáo: Trưởng, Phó Đoàn kiểm tra 1283 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ Tư (21/02): 
Sáng:       
- 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc tại cơ sở ( Xã Thanh Hoà và Ấp 8, xã Thanh Hoà, huyện Bù Đốp). Giao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình, bố trí thành phần cùng đi).
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm và làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, sở KHĐT, Tài chính, NN&PTNT, TN&MT.
Chiều:     
- 14h00’ – 15h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm HTX và nông dân sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện Bù Đốp.
Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Bù Đốp. (Giao Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Huyện ủy Bù Đốp chuẩn bị nội dung).
- 15h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2024.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đốp.
Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, sở KHĐT, sở Tài chính, sở Xây dựng, sở TN&MT, NN&PTNT, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ năm (22/02):
Sáng:       
- 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2024.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Thông báo số 1126-TB/TU, ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp thứ 37/2022.
Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh, GĐ sở TN&MT.
3. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung: Xin chủ trương đầu tư nhà ở xã hội để phục vụ thiết chế Công đoàn (Tờ trình số 74-TTr/BCSĐ ngày 25/01/2024 của BCS đảng UBND tỉnh).
Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Chiều:     
- 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (23/02):
Sáng:       
- 09h30’: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân Giáp Thìn 2024 theo Kế hoạch của UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
 
Nơi nhận:                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Tỉnh ủy,                                               PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,                                                               (Đã ký)
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                   Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây