Lịch TT và BTVTU tuần thứ 15/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 15/2024

Số kí hiệu 15/2024
Ngày ban hành 05/04/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 15 năm 2024 (từ ngày 08/4 đến ngày 12/4/2024)
------

Thứ Hai (08/4):
    Sáng:     
    - 08h00’:
Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
     
Địa điểm: Tại phòng họp B trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

   Chiều:     
    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2024.
     
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

     Nội dung:
   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ (Tờ trình số 717-TTr/BTCTU ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (2) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ (Báo cáo số 472-BC/BTCTU ngày 05/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy); (3) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Tờ trình 716-TTr/BTC ngày 04/4/2024 của BTC Tỉnh ủy).
     
Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

    2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Xin ý kiến về nhận Huân chương Lao động hạng II của Nước cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trao tặng cho tập thể, cá nhân; (2) Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
     
Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.

    3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
     4. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
     
Thành phần dự: Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

Thứ Ba (09/4):
    Sáng:     
    -
Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi công tác tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (thời gian: đến hết ngày 11/4/2024).

    Chiều:    
    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường -
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
     
Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ Tư (10/4): 
    Sáng:     
    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường
– UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Hội nghị sơ kết công tác dân vận quý I; công tác nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo.
     Địa điểm
: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

    Chiều:    
    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường -
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền – PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 – 2030 (BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung).
    
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

   Thành phần dự: Theo Quyết định số 1227-QĐ/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ năm (11/4):
    Chiều:    
   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường
– UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính Tỉnh ủy quý I/2024 (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
   
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

  Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bí thư các huyện, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Thanh tra tỉnh, sở Nội vụ, sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục QLTT, Cục Hải Quan, Chi Cục kiểm lâm, Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ Sáu (12/4):
    Sáng:     
    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng
– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Họp Ban Chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
     
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.

    Thành phần dự: Thành viên theo Quyết định số 1285-QĐ/TU ngày 10/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đ/c Giám đốc sở Nội vụ, Đ/c Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Đ/c Trưởng phòng TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
   Chiều:     
   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng
– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Họp Thường trực Ban Chỉ đạo App sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước.
 
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
 T
hành phần dự họp: Đ/c Trưởng ban, Phó Trưởng Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

   - 16h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
 
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

  Nội dung, chương trình, thành phần dự: Có Kế hoạch riêng.
Thứ Bảy (12/4):
  Sáng:     
 - 06h00’: Thường trực Tỉnh ủy
cùng đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tham gia các hoạt động tại tỉnh (có chương trình riêng).
   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
T/L BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)               Đặng Hà Giang           

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây