Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2024

Số kí hiệu 16/2024
Ngày ban hành 14/04/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 16 năm 2024 (từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2024)
------
Thứ Hai (15/4):
    Sáng:      - 08h00’ – 09h30’:  Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Họp Ban Chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Thành viên theo Quyết định số 1285-QĐ/TU ngày 10/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đ/c Giám đốc sở Nội vụ, Đ/c Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Đ/c Trưởng phòng TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                   - 09h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì họp Đoàn giám sát theo Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 07/11/2023 của Ban chỉ đạo PCTN TC tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 07/11/2023 của Ban chỉ đạo PCTN tiêu cực, gồm: Đ/c Nguyễn Chí Toàn, Phó Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Văn Thuấn, Chánh Thanh tra tỉnh; Đ/c Trần Hữu Thuận, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Lâm Văn Long, P Công an tỉnh; Đ/c Phạm Thị Mến, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Trần Thị Hồng Lê, Phó trưởng Phòng theo dõi công tác PCTNTC, Ban Nội chính Tỉnh ủy.
   Chiều:     - 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
                   
Địa điểm: Tại phòng họp B-Tỉnh ủy.

                   Thành phần dự: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Phó trưởng BNC Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Đ/c Viện trưởng VKS ND tỉnh; Đ/c PGĐ Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh.
Thứ Ba (16/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2024.
                    
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

                   Nội dung:
                   1. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Nội dung chuẩn bị tiếp và làm việc với Tập đoàn CNCS Việt Nam; (2) Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về văn hóa; tiến độ việc lựa chọn logo của tỉnh; (3) Đề án điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài đến năm 2040; (4) Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; (5) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
                   
Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.

                   2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của kiểm toán nhà nước; (2) Báo cáo tình hình thu, chi Quỹ dự trữ tài chính năm 2023 và quý I năm 2024.
                   3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ (Tờ trình số 720-TTr/BTCTU ngày 11/4/2024);
                 M
ời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. (2) Xin chủ trương kinh phí tham quan, nghỉ dưỡng cho các đối tượng chính sách năm 2024 (Tờ trình 718-TTr/BTCTU ngày 10/4/2024). (3) Xin chủ trương phát triển đảng viên vi phạm Quy định 58-QĐ/TW của Trung ương (Tờ trình số 719-TTr/BTCTU ngày 11/4/2024).

                   4. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên.
                    
Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

     Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự chủ trì tại điểm cầu tỉnh hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
                    
Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

                   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ ASXH tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
                   Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.

                   Thành phần dự: Thành viên Hội đồng gồm: Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Đỗ Đại Đồng – PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Phạm Thị Mai Hương – PGĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Vũ Văn Thắng – PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Võ Anh Kiệt – PCT Liên minh HTX tỉnh (nguyên GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước); mời dự đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, TN&MT, NN&PTNT.
Thứ Tư (17/4): 
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 08/2024.
                   Địa điểm:
Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác bồi dưỡng quốc phòng – an ninh đối tượng 2; (3) Xin chủ trương phát triển đảng viên vi phạm Quy định 58-QĐ/TW của Trung ương.
                   2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; (2) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
                   
Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.

                   3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
    Chiều:    14h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
                   
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy (Giao BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, bố trí thành phần tham dự).

Thứ năm (18/4):
   Sáng:       - 06h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).
                     Địa điểm:
Tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

                    - Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).
Thứ Sáu (19/4):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp (giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung mời doanh nghiệp, thành phần dự).
                     
Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết Tỉnh ủy.

                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
                         
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

                   Thành phần dự: Các đồng chí thành viên BCĐ theo Quyết định 1181-QĐ/TU ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, Đ/c Phó trưởng BDV Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, Đ/c Phó trưởng BTG Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, Đ/c Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, Đ/c Trưởng Ban QLKKT, Đ/c Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn; Đ/c Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy và Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; Đ/c Trưởng phòng TCĐ, đảng viên BTC Tỉnh ủy.
           Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)             Đặng Hà Giang   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây